Wyliczanie zestawienia księgowego

W celu wyliczenia zestawienia księgowego, należy z poziomu menu Księgowość → Zestawienia księgowe zaznaczyć zestawienie, wybrać przycisk [Przelicz], a następnie [Wylicz ponownie].

Wyliczone zestawienie księgowe

Na oknie Wyliczenie zestawienia w nieedytowanym polu Data wyliczenia znajduje się informacja o dacie i godzinie ostatniego przeliczenia zestawienia.

W filtrze zestawienia dostępne są parametry:

  • Uwzględniaj zapisy w buforze – decyduje, czy w wyliczaniu wartości mają być uwzględniane niezatwierdzone zapisy księgowe. Parametr domyślnie zaznaczony.
  • Ukrywaj pozycje o zerowych kwotach – decyduje, czy wyliczone pozycje o zerowych kwotach będą widoczne. Parametr domyślnie odznaczony.

Po zmianie parametrów należy wybrać przycisk [Wylicz ponownie].

Uwaga
Na formularzu wyliczenia zestawienia księgowego użytkownik nie ma możliwości zarządzania widocznością listy kolumn.

Czy ten artykuł był pomocny?