Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia Zmian

Zakładka Kody Rabatowe

Prezentuje podstawowe informacje na temat użytego kodu rabatowego oraz jego parametrów.

Zakładka dostępna jest jedynie w przypadku, gdy na dokumencie użyty został kod rabatowy.

 

Zakładka Opis analityczny

Opis analityczny zwiększa możliwość przeprowadzania analiz wyników przedsiębiorstwa. Zakładka Opis analityczny zawiera pole tekstowe Opis oraz listę zdefiniowanych opisów analitycznych. Opis analityczny może być dodany już po zatwierdzeniu dokumentu.

Więcej informacji na temat opisu analitycznego w artykule Opis analityczny na dokumentach handlowych i magazynowych.

Przykładowa zakładka Opis analityczny na formularzu faktury sprzedaży
Uwaga
Opis analityczny na dokumentach z nieustalonym kosztem własnym sprzedaży / nieustaloną wartością dostawy jest niedostępny. Opis analityczny na dokumentach zainicjowanych/niezatwierdzonych dostępny jest niezależnie od wartości parametru Ustalono koszt własny sprzedaży na dokumentach rozchodu oraz Ustalona wartość dostawy dla dokumentów zakupowych.

 

Zakładka Atrybuty

Zakładka ta zawiera listę atrybutów przypisanych do obiektu wraz z ich wartością.

Więcej informacji na temat atrybutów w kategorii Atrybuty .

Atrybuty mogą być dodawane i edytowane nawet na dokumentach zatwierdzonych.

Przykładowa zakładka Atrybuty na formularzu faktury sprzedaży

 

Zakładka Załączniki

Umożliwia załadowanie do bazy i przypisanie do obiektu każdego rodzaju pliku, który posłuży jako rozszerzenie opisu definiowanego obiektu. Lista załączników prezentuje kod oraz nazwę załącznika, język, w jakim jest wyrażony, typ, a także parametry określające, czy dany załącznik ma być dostępny z poziomu aplikacji Comarch B2B, Mobilny Sprzedawca oraz e-Sklep, wszystko.pl, Ebay, BI i Retail. Po prawej stronie listy prezentowany jest podgląd zaznaczonego na liście załącznika. Załączniki mogą być dodawane, usuwane i modyfikowane również na zatwierdzonych dokumentach.

Uwaga
Parametr wszystko.pl nie jest dostępny na bazie wykreowanej w języku francuskim.

Więcej informacji na temat załączników w grupie artykułów Załączniki.

Przykładowa zakładka Załączniki na formularzu faktury sprzedaży

Zakładka Historia zmian

Zakładka umożliwia przegląd operacji wykonanych na dokumencie przez użytkowników.

Kolumny dostępne na tej zakładce:

  • Nazwa operacji (m.in. Dodanie, Zapisanie, Zatwierdzenie)
  • Opis
  • Użytkownik
  • Data zmiany
  • Nazwa aplikacji (domyślnie ukryte)
  • Wersja aplikacji (domyślnie ukryte)
Przykładowa zakładka Historia zmian

Czy ten artykuł był pomocny?