Załączniki

W systemie Comarch ERP Altum BPM istnieje możliwość przypisywania załączników do procesów, np. w celu wysłania ich za pomocą wiadomości e-mail. Załącznikiem może być przykładowo obraz lub arkusz kalkulacyjny. Istnieją dwa sposoby dodawania załączników: z poziomu listy globalnej i lokalnej.

Lista globalna

Z poziomu okna biblioteki procesów można otworzyć globalną listę załączników wybierając przycisk [Załączniki] z grupy przycisków Administracja. Służy ona do zarządzania załącznikami w obrębie wszystkich procesów w bibliotece. Użytkownik może dodawać pliki i dołączać je do poszczególnych procesów. W przypadku kiedy załącznikiem jest obraz, można go zobaczyć w sekcji Podgląd pliku.

Globalna lista załączników

W celu dodania załącznika do procesu, należy:

  • Wczytać załącznik do listy za pomocą przycisku [Dodaj]
  • Zaznaczyć załącznik w sekcji Lista plików
  • Zaznaczyć proces w sekcji Procesy niepowiązane z załącznikiem
  • Wybrać przycisk [Podłącz plik]

Lista lokalna

Lista lokalna otwierana jest z poziomu okna edycji procesu. Zawiera ona załączniki używane w bieżącym procesie BPM. Lista lokalna różni się od globalnej tym, że dotyczy tylko jednego, aktualnie edytowanego procesu, w związku z tym w oknie nie ma sekcji dotyczących wyboru procesu. Zamiast nich znajduje się sekcja z listą wcześniej dodanych załączników. Powiązanie załącznika z procesem ma miejsce po wybraniu przycisku [Dołącz plik] w menu.

Lokalna lista załączników

 

Czy ten artykuł był pomocny?