Zarządzanie siecią agentów – Akcje zdalne

Z poziomu agenta głównego istnieje możliwość zarządzania siecią agentów podrzędnych za pomocą akcji zdalnych, takich jak:

  • aktualizacja wersji programu Comarch ERP Auto Update (agenta podrzędnego)
  • pobranie (przesłanie do agenta podrzędnego) aktualnej lub najnowszej wersji komponentu
  • instalacja przesłanego komponentu
  • przywrócenie zainstalowanego komponentu do wersji poprzedniej
  • odinstalowanie komponentu
Okno listy agentów podrzędnych

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?