Seryjne dodawanie artykułów

W systemie istnieje możliwość seryjnego dodawania artykułów. Aby opcje seryjnego dodawania artykułów w menu głównym były aktywne, operator musi musi posiadać uprawnienie Seryjne dodawanie artykułów. Aktywacja tego uprawnienia jest możliwa z poziomu menu Konfiguracja → Struktura firmy → Grupy operatorów → formularz edycji grupy operatorów → zakładka Inne uprawnienia. Ponadto grupa artykułów, do której mają być seryjnie dodawane nowe artykuły, musi mieć przypisany konfigurator.

Opcje seryjnego dodawania artykułów

Seryjne dodawanie artykułów przez listę

Na podstawie utworzonego konfiguratora użytkownik ma możliwość dodawania artykułów poprzez zdefiniowaną listę (Dodaj seryjnie → Przez listę). Lista artykułów składa się z kolumn zdefiniowanych na podstawie konfiguratora przypisanego do grupy artykułów. Przycisk [Dodaj] umożliwia dodawanie nowych pozycji do listy. Po uzupełnieniu wszystkich pól i wybraniu przycisku [Zapisz] następuje generowanie artykułów zdefiniowanych na liście.

Pozycje na liście seryjnego dodawania artykułów
Okno seryjnego dodawania artykułów

 

Seryjne dodawanie artykułów przez macierz

Również na podstawie konfiguratora przypisanego do grupy artykułów użytkownik ma możliwość dodawania artykułów przez macierz funkcji. W menu kontekstowym dostępne są opcje:

  • Dodaj wartośćumożliwia ręczne wpisanie wartości dla funkcji, dla których wartości nie zostały zdefiniowane w konfiguratorze
  • Dołącz wartośćumożliwia wybór wartości z listy dla funkcji, dla których wartości zostały zdefiniowane w konfiguratorze
Macierz seryjnego dodawania artykułów

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?