Dodawanie operacji z ujemnym znakiem

Dodawanie operacji z ujemnym znakiem jest możliwe wyłącznie, jeżeli z poziomu System –> Konfiguracja –> Księgowość został zaznaczony parametr Wprowadzanie ujemnych operacji. Szczegółowy opis parametru znajduje się w artykule Parametry konfiguracyjne związane z operacjami kasowymi/bankowymi.

Zasady rozliczania operacji z ujemnym znakiem:

  • wpłata k/b może zostać rozliczona z płatnościami o typie Zobowiązanie, skompensowana z wpłatą o dodatnim znaku lub skompensowana z wypłata o ujemnym znaku
  • wypłata k/b może zostać rozliczona z płatnościami o typie Należność, skompensowana z wypłatą o dodatnim znaku lub skompensowana z wpłatą o ujemnym znaku
Przykład

W systemie dostępna możliwość rejestracji operacji z ujemnym znakiem.

Wprowadzono KP/1 na kwotę -1 000 PLN. W dokumentach do rozliczenia system wyświetlił zobowiązania:

  • FZ/1 na kwotę 246 PLN
  • FZ/2 na kwotę 123 PLN

Rozliczono KP/1 z FZ/1 i FZ/2.

Prezentacja danych na KP/1 po rozliczeniu:

  • Wartość: -1 000 PLN
  • Rozliczono: 369 PLN
  • Do rozliczenia: -631 PLN

Czy ten artykuł był pomocny?