EAN dokumentu

Każdy nowo utworzony dokument może mieć przypisany kod EAN, który jest prezentowany na wydruku dokumentu. Aby tak się stało, operator musi stworzyć swój własny wydruk, w którym będzie prezentował taki właśnie kod. Na wydruku EAN dokumentu może przyjąć formę liczbową lub kodu kreskowego – zależnie od zastosowanej czcionki na wydruku.

Uwaga
Na systemowych wydrukach dokumentów dostępnych w standardzie systemu Comarch ERP Altum, EAN dokumentu nie jest prezentowany.

EAN dokumentu generowany jest na podstawie ID danego dokumentu, z jakim zapisany jest on w bazie danych oraz typu tego dokumentu.

Na listach istnieje możliwość wyszukiwania dokumentów po kodach EAN. Ta funkcjonalność została umieszczona na następujących listach:

 • Faktur sprzedaży
 • Paragonów
 • Zamówień sprzedaży
 • Ofert sprzedaży
 • Zapytań ofertowych sprzedaży
 • Zestawień sprzedaży detalicznej
 • Zestawień sprzedaży konsygnacyjnej
 • Reklamacji sprzedaży
 • Not kredytowych
 • Faktur zakupu
 • Zamówień zakupu
 • Ofert zakupu
 • Zapytań ofertowych zakupu
 • Reklamacji zakupu
 • Not debetowych
 • Wydań zewnętrznych
 • Rozchodów wewnętrznych
 • Przesunięć międzymagazynowych
 • Protokołów przyjęć
 • Przyjęć zewnętrznych
 • Przychodów wewnętrznych
 • Paczek
Kontrolka wyszukiwania dokumentu po kodzie EAN

Nie ma znaczenia, na której liście wpisany/zaczytany zostanie kod EAN szukanego dokumentu. Jeśli wpiszemy/zaczytamy go na liście np. faktur zakupu, a dokument jest innego typu niż dokument faktury zakupu, to i tak zostanie on wyedytowany.

Przykład

Otwarta jest lista faktur zakupu. W polu EAN dokumentu wpisywany jest kod EAN dokumentu.

Jeśli poszukiwany dokument to faktura zakupu, dokument zostanie zaznaczony na liście oraz podniesiony do edycji.

Jeśli poszukiwany dokument jest inny niż faktura zakupu, czyli np. faktura sprzedaży, to otwierana jest nowa zakładka z listą faktur sprzedaży. Na liście tej zaznaczony zostanie poszukiwany dokument oraz zostanie on wyedytowany.

Jeżeli w bazie danych nie ma dokumentu o danym kodzie EAN, to zostaje wyświetlony komunikat: „Niepoprawny kod dokumentu”.

 

Czy ten artykuł był pomocny?