Formy płatności

Firmy posiadają kasy i konta bankowe, a także dokonują i akceptują płatności kartami kredytowymi. Każdy z tych elementów musi posiadać osobną ewidencję księgową dotyczącą przychodów i rozchodów. W tym celu w programie dostępny jest obiekt Formy płatności.

Lista form płatności

Lista form płatności dostępna jest z poziomu menu Konfiguracja –> Finanse pod przyciskiem [Formy płatności]. Domyślnie w systemie zdefiniowane są następujące formy płatności: Bon własny, Bon zewnętrzny, Gotówka, Kompensata, Polecenie zapłaty, Przelew.

Na liście znajdują się standardowe przyciski opisane w artykule Standardowe przyciski.

Lista form płatności
Uwaga
Forma płatności typu Czek jest niedostępna we francuskiej wersji językowej systemu.

 

Uwaga
Z poziomu Konfiguracja –> Struktura firmy –> Dostępność obiektów –> panel Formy płatności dla poszczególnych centrów struktury firmy dostępne są parametry konfiguracyjne dotyczące form płatności. Szczegółowy opis parametrów znajduje się w artykule Dostępność obiektów – Obiekty.

 

Definiowanie nowej formy płatności

Użytkownik może zdefiniować własne formy płatności. W tym celu należy z menu Lista wybrać przycisk [Dodaj]. Na liście pojawi się nowa pozycja, na której należy uzupełnić dane:

  • Nazwa – nazwa formy płatności musi być unikalna i może się składać z maksymalnie 200 znaków
  • Typ – wybierany z predefiniowanej, rozwijalnej listy. Dostępne wartości to: Gotówka, Bank, Karta, Czek, Bon własny, Bon zewnętrzny.
  • Aktywny – parametr aktywujący, dezaktywujący formę płatności w systemie. Jest on domyślnie włączony, z możliwością zmiany przez użytkownika.
Uwaga
Formy płatności: Bon własny oraz Bon zewnętrzny są domyślnie nieaktywne. Aby możliwe było wybranie tych form na płatności, należy je aktywować z poziomu Konfiguracja –> Struktura firmy –> Dostępność obiektów –> Formy płatności. Dodatkowo, w celu regulowania zobowiązań oraz należności poprzez płatność bonem, należy zaznaczyć parametry Sprzedaż oraz Zakup.

 

Czy ten artykuł był pomocny?