Konfiguracja agenta podrzędnego

Uruchomienie instalatora Auto Update spowoduje pojawienie się okna informującego o konieczności instalacji dodatkowych komponentów niezbędnych do poprawnej pracy Auto Update.

W kolejnym kroku pojawi się okno do konfiguracji Auto Update. W oknie należy określić:

  • Kod agenta – kod agenta podrzędnego zgodny z dodanym kodem agenta na agencie główny
  • Czy nadrzędny – parametr wskazujący czy jest to agent podrzędny (parametr odznaczony)
  • Folder pobierania – domyślny katalog do którego pobierane będą aktualizacje, poprawki oraz dodatki
  • Adres agenta nadrzędnego – adres IP lub nazwa komputera z agentem głównym
  • Port agenta nadrzędnego – domyślnie 11365
  • Port do komunikacji z usługą – domyślnie 8009
  • Nazwa hosta dla agentów nadrzędnych – nazwa komputera, z którego będzie łączył się agent podrzędny
  • Nazwa hosta dla agentów podrzędnych – nazwa komputera, do którego będą łączyli się agenci podrzędni
Konfiguracja Auto Update

Po uzupełnieniu wszystkich pól wybranie przycisku Instaluj rozpocznie proces instalacji Auto Update jako agenta podrzędnego.
W oknie Konfiguracja agenta podrzędnego pojawi się dodatkowe okno Konfiguruj usługę dla agenta nadrzędnego

  • Połącz z agentem nadrzędnym – nazwa lub IP serwera, na którym zainstalowany jest agent główny.
Konfiguracja agenta podrzędnego
Konfiguracja agenta podrzędnego

Czy ten artykuł był pomocny?