Konfiguracja edytora procesów

W edytorze procesów BPM pod przyciskiem [System] istnieje możliwość konfiguracji wyglądu, języka oraz ustawień walidacji procesu.

Lista ustawień edytora procesów

Po rozwinięciu menu Style użytkownik może zmienić wygląd interfejsu aplikacji. Domyślnym stylem jest Azure.

Zmiana stylu interfejsu

Menu Języki pozwala na ustawienie wybranego języka aplikacji. Po zmianie jest możliwość pracowania z edytorem procesów w wybranej wersji językowej.

Zmiana języka
Uwaga

Dla środowiska Windows 7 i .NET Framework 4.5, po zmianie języka może nie być możliwości utworzenia czy edytowania żadnego procesu. Rozwiązaniem tego problemu jest instalacja odpowiednich paczek językowych: Microsoft .NET Framework 4.5 Language Pack.

W menu Automatyczna walidacja jest możliwość wyłączenia walidacji edytowanych procesów. Więcej informacji na temat Walidatora znajduje się w artykule Modyfikacja procesu.

Modyfikacja ustawień automatycznej walidacji

Opcja Przywróć układ domyślny umożliwia przywrócenie wcześniejszych ustawień po ponownym uruchomieniu aplikacji.

 

Czy ten artykuł był pomocny?