Konfiguracja – Handel/Magazyn – Informacje ogólne

W sekcji Handel/Magazyn dostępnej z poziomu menu Konfiguracja znajdują się obiekty związane z obsługą handlowo – magazynową systemu. Przed rozpoczęciem pracy z systemem zalecane jest ich zdefiniowanie, dzięki czemu użytkownik będzie miał możliwość wykorzystania na dokumencie m.in. cenników czy jednostek miar, które w znacznym stopniu skrócą czas wystawiana dokumentów.

Menu Konfiguracja - Handel/Magazyn
Menu Konfiguracja – Handel/Magazyn

Powyższe menu pozwala na konfigurację następujących obszarów:

 • Typy cen – dostęp do konfiguracji typów cen (zarówno przychodowych jak i rozchodowych) niezbędnych do stworzenia cenników. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w podkategorii Typy cen.
 • Cenniki – dostęp do konfiguracji cenników (zarówno przychodowych jak i rozchodowych), tworzonych w oparciu o jeden konkretny typ ceny. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w podkategorii Cenniki.
 • Typy rabatów – predefiniowane typy, na bazie których użytkownik tworzy poszczególne rabaty w systemie. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w artykule Typy rabatów.
 • Jednostki miary – umożliwiają definiowanie i przypisywanie jednostek artykułom zwiększając przejrzystość ich klasyfikacji oraz usprawniając zarządzanie artykułami. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w artykule Jednostki miary.
 • Okresy operacji handlowych – funkcjonalność, dzięki której można zarządzać wystawianiem dokumentów handlowych, między innymi poprzez blokowanie ich wystawiania w określonych przedziałach czasu. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w podkategorii Okresy operacji handlowych.
 • Akcje reklamacyjne – funkcjonalność oferuje możliwość definiowania akcji reklamacyjnych, które pozwalają na szybką obsługę reklamacji realizowaną poszczególnymi etapami. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w artykule Akcje reklamacyjne.
 • Wzorce obsługi reklamacji – obszar ten przedstawia listę wzorców, które umożliwiają zdefiniowanie krok po kroku przebiegu procesu reklamacyjnego. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w artykule Wzorce obsługi reklamacji.
 • Statusy opakowań – funkcjonalność umożliwia zarządzanie akcjami na opakowaniach i ich statusami, wykorzystywanymi na dokumentach zamówień zakupu, faktur zakupu, przyjęciach wewnętrznych i zewnętrznych oraz przesunięciach międzymagazynowych. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w artykule Definiowanie opakowań.
 • Koszty dostaw – konfiguracja kosztów dostaw pozwala na ich zdefiniowanie i kalkulację. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w artykule Koszty dostaw.
 • Kody wagowe – funkcjonalność kodów wagowych daje użytkownikowi możliwość definiowania struktury wagowego kodu kreskowego dla danego prefiksu. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w artykule Kody wagowe.
 • Rodzaje bonów – funkcjonalność pozwalająca na definiowanie, usuwanie oraz podgląd rodzajów bonów utworzonych przez użytkownika. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w artykule Definiowanie rodzajów bonów.

Czy ten artykuł był pomocny?