Konfiguracja – Zakładka Podpowiedzi tłumaczeń

Na zakładce Podpowiedzi tłumaczeń, znajdującej się w oknie Konfiguracja, można określić serwer, na którym zostanie utworzona baza zawierająca wprowadzane w translatorze tłumaczenia. Dane z tak utworzonej bazy będą następnie wykorzystywane jako podpowiedzi dla podobnych wystąpień fraz.

Uwaga
Do działania podpowiedzi tłumaczeń wymagany jest Microsoft SQL Server Express co najmniej w wersji 2005.
Zakładka Podpowiedzi tłumaczeń

Przy konfiguracji bazy podpowiedzi tłumaczeń należy uzupełnić pola:

  • Serwer – nazwa serwera przechowującego bazę podpowiedzi tłumaczeń
  • Użytkownik (opcjonalnie) – nazwa użytkownika z prawami dostępu do bazy podpowiedzi tłumaczeń
  • Hasło (opcjonalnie) – hasło użytkownika z prawami dostępu do bazy podpowiedzi tłumaczeń

Jeśli pola Użytkownik oraz Hasło pozostaną puste, do logowania użyte zostanie uwierzytelnianie zintegrowane z systemem Windows.

Za pomocą przycisku [Generuj CSV] istnieje możliwość generowania plików na podstawie znajdujących się już w bazie tłumaczeń. Wygenerowanie plików w formacie CSV pozwala na odczyt dodanych w bazie tłumaczeń poprzez arkusz kalkulacyjny, a także zaimportowanie ich do innego programu służącego do tłumaczenia.

Czy ten artykuł był pomocny?