Lista not memoriałowych

Lista not memoriałowych służy do rejestracji dokumentów innych niż dokumenty VAT (faktury VAT zakupu i sprzedaży), np. rachunków od jednostek podmiotowo zwolnionych z podatku VAT, dokumentów związanych z rozliczaniem delegacji.

Lista not memoriałowych dostępna jest z poziomu Księgowość pod przyciskiem [Noty memoriałowe].

Lista not memoriałowych

Na liście znajdują się standardowe przyciski opisane oraz dodatkowo:

 • [Importuj] – umożliwia import not memoriałowych z pliku z rozszerzeniem .xls lub .xlsx
 • [Eksportuj] – umożliwia eksport zaznaczonych not memoriałowych do pliku z rozszerzeniem .xls lub .xlsx

Lista not memoriałowych składa się z kolumn:

 • Numer
 • Numer dokumentu
 • Data księgowania
 • Kwota Wn
 • Kwota Ma
 • Opis
 • Waluta (domyślnie ukryta)
 • Właściciel (domyślnie ukryta)

Obszary filtrowania dostępne na liście:

Sekcja Okres obrachunkowy

Sekcja umożliwiająca filtrowanie not memoriałowych według okresu obrachunkowego, w ramach którego nota została wprowadzona. Jeżeli okres obrachunkowy został podzielony na okresy cząstkowe istnieje możliwość zaznaczenia parametru Okres cząstkowy i wskazanie odpowiedniego okresu z listy.

Sekcja Data księgowania

Sekcja umożliwiająca filtrowanie not memoriałowych według okresów: Dzień, Miesiąc, Rok, Zakres dat, Bieżący miesiąc i Poprzedni miesiąc. Zakres dat umożliwia wybór konkretnego przedziału czasowego. W przypadku okresu obrachunkowego, w ramach którego mieści się bieżąca data, w filtrze ustawiana jest wartość Bieżący miesiąc. Dla innych okresów – Zakres dat z datami rozpoczęcia i zakończenia okresu obrachunkowego na podstawie formularza okresu obrachunkowego.

Sekcja Ogólne

Sekcja umożliwiająca filtrowanie not memoriałowych ze względu na:

 • Stan – dostępne wartości: Wszystkie, Niezatwierdzone, Zatwierdzone, Wystornowane
 • Dziennik – umożliwia wskazanie dziennika z listy dzienników cząstkowych przypisanych do danego okresu obrachunkowego. Na liście zostaną wyświetlone noty wprowadzone do wskazanego dziennika cząstkowego.

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Czy ten artykuł był pomocny?