Przypisywanie załączników do obiektu

Dołączanie załączników do obiektu odbywa się przy dodawaniu lub edycji danego obiektu, np. nowego artykułu. W zakładce Załączniki należy wybrać przycisk [Dodaj], który otwiera listę dostępnych załączników. Tutaj użytkownik może wskazać pliki, które mają być przypisane do obiektu lub skorzystać z opcji wczytania załącznika z pliku na komputerze lub bezpośredniego skanowania.

Jeśli do obiektu zostanie dołączonych więcej załączników, zaznaczenie parametru w kolumnie Domyślny wskaże załącznik domyślny dla tego obiektu.

Wskazówka
Aby na liście artykułów lub elemencie dokumentu w kolumnie Załącznik pojawiła się miniatura obrazu, załącznik musi być przypisany do obiektu i oznaczony jako domyślny.
Tabela dodawania załącznika do obiektu

Użytkownik ma możliwość określenia dostępności i domyślności załącznika w poszczególnych aplikacjach/modułach współpracujących z Comarch ERP Altum. WMS Zarządzanie i WMS Magazynier widoczne są tylko po zainstalowaniu WMS. Dostępność załącznika zaznaczamy podwójnym kliknięciem w kontrolkę w odpowiedniej kolumnie aplikacji/modułu, natomiast domyślność potrójnym kliknięciem w kontrolkę, co powoduje zaznaczenie jej obramowaniem.

W systemie istnieje możliwość ustalania kolejności załączników za pomocą przycisków [Przesuń w górę] oraz [Przesuń w dół] lub metodą drag and drop. Kolejność załączników brana jest pod uwagę przykładowo podczas synchronizacji obiektów z Comarch e-Sklep i odpowiada za kolejność wyświetlania ich w sklepie internetowym.

 

Czy ten artykuł był pomocny?