Rozliczenia z bankiem na podstawie zaimportowanego wyciągu bankowego

W celu wykonania rozliczenia stanu konta księgowego z wyciągiem bankowym, należy zaimportować wyciąg do systemu. Aby to zrobić należy wybrać przycisk [Importuj] z grupy przycisków Parametry.

Uwaga
Użytkownik ma możliwość ponownego zaimportowania tych samych danych do wskazanego rejestru i okresu.

 

Po pojawieniu się formularza importu pozycji wyciągu bankowego, w polu Format pliku należy wybrać format właściwy dla wczytywanego wyciągu i w polu Kodowanie odpowiedni sposób kodowania. Następnie należy wczytać wyciąg, zaznaczyć pozycje wyciągu i zaimportować dane do systemu za pomocą przycisku [Zaimportuj zaznaczony]. System nie tworzy wczytanych operacji, a jedynie pobiera je z wyciągu, dla ułatwienia procesu porównania.

Szczegółowy opis formatów i importowania przelewów został opisany w kategorii Przelewy.

Formularz importu wyciągu bankowego

Po imporcie istnieje możliwość powrotu do rozliczania ręcznego za pomocą przycisku [Manualnie].

Po zaimportowaniu wyciągu okno rozliczeń bankowych zostaje podzielone na części:

  • Zapisy księgowe – lista wyświetlana po lewej stronie ekranu zawierająca informację o zaksięgowanych operacjach bankowych
  • Wyciąg bankowy – lista wyświetlana po prawej stronie ekranu zawierająca zaimportowane operacje z wyciągu bankowego

Pod każdą listą znajduje się tabela z podsumowaniem wartości uzgodnionych i nieuzgodnionych

Lista rozliczeń z bankiem po zaimportowaniu wyciągu bankowego

Dla ułatwienia procesu uzgadniania w sekcji Operacje dostępne są parametry:

  • Zaznaczaj ręcznie – jeżeli parametr jest odznaczony, po wybraniu pozycji na jednej z list, system automatycznie wyszuka i zaznaczy pasujące pozycje na drugiej liście. Jeśli parametr jest zaznaczony użytkownik musi ręcznie zaznaczać pozycje na drugiej liście.
  • Nieuzgodnione – jeżeli parametr jest zaznaczony, system wyświetla nieuzgodnione zapisy księgowe. Jeśli jest odznaczony, takie zapisy są ukrywane.
  • Uzgodnione – jeżeli parametr jest zaznaczony, system wyświetla uzgodnione zapisy księgowe. Jeśli jest, odznaczony takie zapisy są ukrywane.
Wskazówka
W sekcji Wyciąg bankowy wśród kolumn do wyboru dostępna jest kolumna Uzgodniono, dzięki której można w łatwy sposób odfiltrować operacje uzgodnione.

 

Pomiędzy sekcjami Zapisy księgowe i Wyciąg bankowy znajdują się przyciski:

  • [Uzgodnij] – umożliwia uzgodnienie zaznaczonego zapisu księgowego z zaznaczoną operacją z wyciągu bankowego
  • [Cofnij] – wycofuje uzgodnienie zaznaczonego zapisu księgowego z zaznaczoną operacją z wyciągu bankowego
  • [Usuń] – pozwala na usunięcie pozycji, które zostały zaimportowane i są nieuzgodnione
  • [Wyszukaj] – pozwala na wyszukanie zapisu księgowego, który nie znajduje się w zdefiniowanym okresie. Po naciśnięciu przycisku wyświetlana jest lista operacji k/b, na której użytkownik może wybrać zapis, który zostanie dodany do listy zapisów księgowych w oknie rozliczeń z bankiem
  • [Uzgodnij wszystko] – umożliwia jednoczesne uzgodnienie wszystkich zapisów pasujących do operacji
Uwaga
Nie można odksięgować operacji k/b, która została uzgodniona. W celu jej odksięgowania, należy najpierw wycofać uzgodnienie.

 

W sekcji Dodatkowe listy rozliczeń z bankiem system umożliwia zaksięgowanie różnicy pomiędzy saldem otwarcia a zamknięcia, prowizji bankowych i odsetek należnych.

Czy ten artykuł był pomocny?