Statusy plików

Lista plików zawiera wszystkie pliki z zasobami do tłumaczenia znajdujące się w danym katalogu (projekcie) i jego podkatalogach wraz z ich statusami. Postęp pracy nad tłumaczeniem zasobów otwartej (pod)gałęzi wyrażony jest wartością procentową wyświetlaną nad listą plików przy nazwie ścieżki aktualnie tłumaczonego katalogu. W nawiasach obok nazw statusów prezentowana jest liczba nieprzetłumaczonych fraz. W tym miejscu znajdują się także statystyki dotyczące całkowitej liczby nieprzetłumaczonych znaków/słów/fraz oraz stron w stosunku do całości załadowanych zasobów. Statystyki dla poszczególnych plików są prezentowane na liście, w kolumnach Znaki, Słowa, Frazy oraz Strony. 

Wskazówka
Według domyślnych ustawień programu 1 strona to 1800 znaków. Wartość tę można zmienić poprzez wstawienie pożądanej liczby w parametrze <add key=”CharactersPerPage” value=”1800″ /> w pliku Comarch.Translator.exe.Config.

W aplikacji prezentowane są następujące statusy zasobów tłumaczonej aplikacji:

 • Pusty – kolor jasnoniebieski, wskazuje na brak fraz do tłumaczenia
 • Nieprzetłumaczone – kolor czerwony, wskazuje na brak tłumaczeń dla języka docelowego lub brak plików w projekcie dla wybranego języka docelowego
 • Zmodyfikowany – kolor ciemnoniebieski, oznacza, że niektóre frazy oryginalne zostały zmodyfikowane, tzn. co najmniej otwarte do edycji
 • Aktualne – kolor zielony oznacza, że wszystkie frazy zostały przetłumaczone na język docelowy
 • Brak dostępu – kolor szary, wskazuje, że istnieją pliki, do których nie udało się uzyskać dostępu
 • Ignorowane – kolor pomarańczowy, wskazuje, że istnieją pliki, które na drzewie zasobów zostały oznaczone jako ignorowane lub każdy plik, który znajduje się w katalogu oznaczonym jako ignorowany lub znajdujący się w jego podkatalogach. Frazy pochodzące z pliku o takim statusie nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania fraz w oknie głównym oraz nie są uwzględniane w statystykach dotyczących liczby znaków/słów/fraz/stron w danej ścieżce.
 • Zepsuty – kolor czarny, wskazuje na pliki o strukturze nierozpoznanej i nieobsługiwanej przez aplikację
 • Do sprawdzenia – kolor różowy, wskazuje na to, że projekt tłumaczony był z języka innego niż oryginalny i frazy w języku źródłowym wymagają sprawdzenia pod kątem zgodności z frazami w języku oryginalnym
Przykład

Na przykładowej ilustracji poniżej można odczytać następujące informacje:

 • Projekt składa się z:
  • 166928 znaków z czego 4212 jest nieprzetłumaczonych
  • 22575 słów z czego 574 jest nieprzetłumaczonych
  • 5456 fraz z czego 142 jest nieprzetłumaczonych
  • 92,74 stron z czego 2,34 jest nieprzetłumaczonych
 • Cały projekt jest przetłumaczony w 97,4%
 • W projekcie znajduje się 12 pustych podgałęzi, 8 zmodyfikowanych oraz 79 aktualnych

Listę plików można filtrować za pomocą opcji dostępnych pod listą, zaznaczając odpowiednie statusy plików, które powinny pojawić się w oknie.

 

Czy ten artykuł był pomocny?