Wymagania dla serwera bazy danych

System Comarch ERP Altum działa w architekturze Klient-Serwer. W przypadku najprostszej instalacji jednostanowiskowej zarówno warstwa serwera baz danych, jak i aplikacja może działać na jednym stanowisku. W praktyce wyodrębnia się funkcje serwera baz danych na osobnej platformie sprzętowej.
Poniżej przedstawione są dodatkowe aspekty, które należy uwzględnić podczas tworzenia infrastruktury dla systemu.

Uwaga
Do prawidłowego działania systemu Comarch ERP Altum oraz Comarch POS niezbędne są najnowsze aktualizacje oraz Service Packi dla Microsoft SQL Server.

Przy instalacji serwera bazy danych istotną sprawą jest zwrócenie uwagi na collation serwera MS SQL oraz na język domyślny (Default Language). Wymaganym collation jest Latin1_General_CI_AS lub Polish_CI_AS, a wymaganym językiem domyślnym jest język angielski (English).W przypadku zastosowania innego collation lub wrażliwości na wielkość znaków czy też innego języka mogą pojawić się błędy przy kreacji baz danych oraz podczas pracy z systemem.

Uwaga
Wykreowane bazy danych powinny mieć ustawienia collation takie same jak ustawienia collation serwera MS SQL Server.
W przypadku pracy z kilkoma systemami Comarch ERP (Optima, Altum lub XL), zaleca się, aby każda z baz danych kreowanych dla tych systemów znajdowała się na innej instancji MS SQL Server.

  • W przypadku instalacji na tym samym serwerze Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP Optima, ze względu na wymagane collation dla Comarch ERP Optima (Polish) należy rozróżnić dwa przypadki:
    • Baza Altum jest z collation Polish – wtedy obie bazy mogą być na jednym serwerze
    • Baza Altum jest z collation Latin – wtedy bazy muszą być na różnych instancjach SQL zgodnych z ich collation.
  • W przypadku serwera BI rekomendowane jest collation serwera takie samo jak collation bazy danych Comarch ERP Altum oraz serwera SQL, na którym znajduje się środowisko produkcyjne.

 

Wymagania serwerowe zalecane

Obsługiwane procesory serwerowe powinny być klasy Xeon lub porównywalne. Zalecane jest również, aby procesory obsługiwały Hyper-Threading Technology, która służy do zwiększenia wydajności obliczeń prowadzonych równolegle przez mikroprocesory. Oznacza to, że dla każdego fizycznego rdzenia procesora system operacyjny przypisuje dwa procesory wirtualne (vCPU).

Przykład
Procesor, który ma 8 rdzeni (core), z technologią Hyper-Threading będzie miał 16 wirtualnych procesorów (vCPU).

Poniżej przedstawione wymagania sprzętowe dla serwera bazy danych zostały określone na potrzeby samego systemu Comarch ERP Altum.

Zestawienie minimalnych wymagań dla serwera bazy danych w podziale per użytkownik/użytkownicy:

Zasoby \ Liczba użytkowników5102030405080100
Procesor fizyczny*2-core2-core4-core4-core6-core6-core8-core8-core
Procesor wirtualny**3 vCPU4 vCPU5 vCPU6 vCPU8 vCPU10 vCPU14 vCPU16 vCPU
Pamięć RAM6 GB12 GB16 GB24 GB32 GB36 GB48 GB64 GB
HDDDyski SSD lub SAS 15000 rpm.
RAIDRAID 10
NIC100 Mb/s
System operacyjnyMicrosoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition
Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition
Microsoft Windows Server 2017 Standard Edition
SQLMicrosoft SQL Server 2012 Standard Edition
Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition
Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition
Microsoft SQL Server 2017 Standard Edition
Microsoft SQL Server 2019 Standard Edition

*Ze względu na to, że fizyczne rdzenie są w parach to potencjalna moc procesora na fizycznym sprzęcie może być wyższa od zapotrzebowania, związanego z ilością użytkowników.
**Dotyczy zwirtualizowanych środowisk w oparciu o Hyper-V.

 

Uwaga
Do prawidłowego funkcjonowania środowiska produkcyjnego należy zapewnić i zarezerwować dodatkową pamięć na swobodną pracę systemu operacyjnego, innych aplikacji oraz dodatkowe role serwerowe (np. serwer drukarek, plików, backupu, itd.).

W przypadku usług synchronizacji, których zadaniem jest wymiana danych pomiędzy aplikacjami, następuje przeliczenie ilości stanowisk, na których zainstalowana jest aplikacja na użytkowników Comarch ERP Altum obciążających bazę danych:

  • Usługa wymiany danych między Altum a POS – 4 stanowiska POS = 1 użytkownik Comarch ERP Altum

 

Uwaga
W przypadku występowania dużej ilości:

  • integracji (np. sklepy internetowe, Comarch WMS, Comarch DMS)
  • danych (np. kontrahenci, artykuły, dokumenty)
  • dodatkowych procesów (np. procesy BPM, własne rozszerzenia, triggery)

wymagane jest odpowiednie zwiększenie parametrów środowiska lub indywidualna wycena konfiguracji sprzętowej.

Czy ten artykuł był pomocny?