Częściowe rozliczenia

W systemie możliwe jest rozliczanie dokumentów w niższej kwocie niż ta, na którą zostały one wystawione.

Przykład

Zarejestrowano operację przychodową od kontrahenta ABC na kwotę 10 000,00 PLN. Po wybraniu przycisku [Rozlicz] na liście nierozliczonych płatności tego kontrahenta znajdowały się dwie płatności:

  • pierwsza płatność na kwotę 10 000,00 PLN (do rozliczenia: 6 000, 00 PLN)
  • druga płatność na kwotę 3 000,00 PLN (do rozliczenia: 3 000,00 PLN)

Zaznaczono parametr Częściowe rozliczenia, a następnie, bezpośrednio w kolumnie Do rozliczenia, zmieniono kwotę do rozliczenia dla pierwszej płatności na 4 000,00 PLN. Zaznaczono płatności i wybrano przycisk [Powiąż]. W wyniku tych operacji:

  • pierwsza płatność została częściowo rozliczona (rozliczono: 4 000 PLN, do rozliczenia: 2 000 PLN)
  • druga płatność została całkowicie rozliczona
  • operacja została częściowo rozliczona (rozliczono: 7 000 PLN, do rozliczenia: 3 000 PLN)
Parametr Częściowe rozliczenia na liście nierozliczone należności po wybraniu przycisku [Rozlicz]
Przykład
Zarejestrowano FZ na kwotę 1 000,00 PLN. W oknie Potwierdzenie zapłaty wskazano zapłatę w kwocie 200,00 PLN. Po dokonaniu rozliczenia na płatności faktury zakupu do rozliczenia pozostaje kwota 800,00 PLN. Automatycznie utworzona operacja została w całości rozliczona.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?