Daty

Ustalanie dat na dokumentach wygenerowanych jest zależne od sposobu generowania dokumentu. Data wystawienia oraz data wpływu na dokumentach generowanych:

  • ręcznie przez operatora – ustawia się na datę bieżącą
  • automatycznie przez system, w wyniku zatwierdzania dokumentu źródłowego – ustawiana jest na podstawie daty wystawienia/wpływu dokumentu źródłowego
Uwaga
Na dokumencie WZ wygenerowanym z FS lub PAR istnieje możliwość zmiany daty wydania, z zastrzeżeniem, że nie może być ona wcześniejsza niż najpóźniejsza data dostawy (data przyjęcia) na subelementach dokumentu WZ.
Rodzaj generowaniaData zakupuData przyjęciaData wydaniaData sprzedażyData korekty
FZ  generowana z  PZ/wielu PZNnajwcześniejsza    z dat przyjęcia dokumentów PZ, z których zostanie wygenerowana---
FS/PAR generowana z  WZ/wielu WZ---Zgodnie z ustawieniem parametru Data wydania z dokumentu magazynowego definiowanego w konfiguracji na typie dokumentu FS/PAR: najwcześniejsza, najpóźniejsza lub bieżąca
PZ  automatycznie generowane podczas zatwierdzania FZ-Na podstawie daty zakupu z FZ--
PZ  ręcznie generowane z  FZ/wielu FZ-Na podstawie daty zakupu z FZ--
(jeśli PZ generowane z wielu FZ o różnych datach zakupu, powstaną osobne PZ dla każdej daty)
WZ  automatycznie generowane podczas zatwierdzania FS/PAR--Na podstawie daty sprzedaży z FS/PAR-
WZ  ręcznie generowane z  FS/PAR, wielu FS/PAR--Na podstawie daty sprzedaży z FS/PAR (jeśli WZ generowane z wielu FS/PAR o różnych datach sprzedaży, powstaną osobne WZ dla każdej daty)-
KIPZ/KWPZ  ręcznie generowana do PZ  (niepowiązanego z fakturą)----Bieżąca
KIPZ/KWPZ  automatycznie generowana podczas zatwierdzania KIFZ/KWFZ----Na podstawie daty korekty z KIFZ/KWFZ
KIPZ  ręcznie generowana do KIFZ----Na podstawie daty korekty z KIFZ
KWPZ  automatycznie generowana w  wyniku zmiany ceny na FZ  generowanej z  ZSK ----Na podstawie daty zakupu z FZ
KIWZ/KWWZ  ręcznie generowana do WZ  (niepowiązanego z fakturą/ paragonem)----Bieżąca
KIWZ/KWWZ  automatycznie generowana podczas zatwierdzania KIFS/KWFS/ KIPAR/KWPAR----Na podstawie daty korekty z KIFS/KWFS/KIPAR/KWPAR
KIWZ  ręcznie generowana do KIFS/KIPAR---Na podstawie daty korekty z KIFS/KWFS/KIPAR/KWPAR
KIFS/KWFS ręcznie generowana do FS----Bieżąca
KIFZ/KWFZ  ręcznie generowana do FZ----Bieżąca
KIPAR/KWPAR ręcznie generowana do PAR----Bieżąca
KIPAR/KWPAR automatycznie generowana podczas zatwierdzania KIFS/KWFS----Na podstawie daty korekty KIFS/KWFS
  Konsekwentnie używałbym form „najwcześniejsza” i „najpóźniejsza” (a nie „najmniejsza” i „największa”)

Czy ten artykuł był pomocny?