Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego

System umożliwia użytkownikowi eksportowanie do arkusza kalkulacyjnego danych prezentowanych na listach i formularzach.

Konfiguracja eksportu danych

Domyślne ustawienia funkcji eksportu danych można zmienić w menu System → Konfiguracja → Komputer, w sekcji Eksport do arkusza kalkulacyjnego.

Sekcja Eksport do arkusza kalkulacyjnego na zakładce Komputer

Sekcja Eksport do arkusza kalkulacyjnego zawiera następujące opcje:

 • Format pliku – określa format pliku arkusza kalkulacyjnego tworzonego podczas eksportu danych:
  • xls (domyślny) – obsługuje 256 kolumn oraz 65536 wierszy
  • xlsx – obsługuje 16384 kolumn oraz 1048576 wierszy. Format ten obsługiwany jest od wersji Microsoft Excel.
 • Domyślny tryb eksportu – umożliwia wybranie domyślnego trybu eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego:
  • DataAware (domyślny) – pozwala na eksport danych wraz z regułami formatowania warunkowego zastosowanymi dla danej listy
  • WYSIWYG – prezentuje wyeksportowane dane w układzie identycznym lub zbliżonym do tego, który jest wyświetlany w systemie. Styl ten jest obsługiwany dla wydruku Struktura wiekowa rozrachunków, na którym zaimplementowana jest opcja wysyłania do arkusza kalkulacyjnego sekcji ze szczegółami dla układu master-detail. Opcja ta nie jest obsługiwana w trybie DataAware.
 • Otwieranie pliku po wyeksportowaniu danych – określa, czy po eksporcie danych do pliku utworzony plik ma zostać otwarty:
  • Nie otwieraj – plik zostanie zapisany we wskazanej lokalizacji, bez podglądu danych
  • Otwieraj – dane zostaną wyświetlone wyłącznie w oknie podglądu, bez zapisywania pliku na dysku
  • Pytaj (opcja domyślna) – plik zostanie zapisany we wskazanej lokalizacji, a po zapisie we wskazanej lokalizacji system wyświetli pytanie, czy otworzyć wyeksportowany plik. Po potwierdzeniu plik zostanie otwarty bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym.

Eksportowanie danych

W celu wyeksportowania danych z listy lub formularza, należy wybrać przycisk [Eksport do arkusza kalkulacyjnego], znajdujący się na pasku szybkiego dostępu.

Przycisk [Eksport do arkusza kalkulacyjnego] na liście faktur sprzedaży
Przed wykonaniem eksportu, niezależnie od domyślnych ustawień, użytkownik ma również możliwość wybrania trybu bezpośrednio na danej liście lub formularzu poprzez wskazanie odpowiedniej opcji w menu rozwijanym znajdującym się obok przycisku [Eksport do arkusza kalkulacyjnego].

Wybór trybu eksportu danych

Czy ten artykuł był pomocny?