Księgowość

Nowy formularz deklaracji VAT-7

W efekcie nowelizacji przepisów w zakresie tzw. pakietu paliwowego oraz obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności wprowadzono nowy wzór deklaracji VAT, tj. VAT-7(20). We wzorze wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • w części C. Rozliczenie podatku należnego w wierszu 19 zmieniono opis na następujący: “Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5a ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy”
  • w bloku F. Informacje dodatkowe wprowadzono nowy znacznik z opisem: „Podatnik wystawił w okresie rozliczeniowym fakturę, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy”
  • uaktualnione zostały publikatory oraz wprowadzono drobne zmiany uściślające i redakcyjne

W związku z powyższymi zmianami, w systemie Comarch ERP Altum dostępny jest nowy formularz deklaracji VAT-7(20) wraz z możliwością jego wydruku oraz eksportu na strony Ministerstwa Finansów.

 

Czy ten artykuł był pomocny?