Lista banków

Lista banków zawiera informacje o instytucjach finansowych, w których firma, kontrahenci, pracownicy i urzędy mają założone rachunki bankowe i które pośredniczą w operacjach finansowych. Aby otworzyć listę banków, należy przejść do menu Główne i z grupy przycisków Listy słowników wybrać przycisk [Banki].

Lista banków

Menu listy banków zawiera standardowe przyciski pozwalające na dodawanie/edytowanie/usuwanie banków oraz przyciski związane z wydrukami. Ponadto w menu znajduje się przycisk pozwalający na importowanie listy banków z KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa).

Menu listy banków

Lista banków składa się z kolumn:

  • Kod
  • Nazwa
  • Numer rozliczeniowy – numer identyfikujący dany bank
  • Numer SWIFT
  • Typ numerów rachunków – dostępne wartości to IBAN, NRB, inne
  • Aktywny – parametr informujący o tym, czy dany bank może być używany w systemie

 

Czy ten artykuł był pomocny?