Lista Zawiadomień ZD

Uwaga
Funkcjonalność dostępna wyłącznie w polskiej wersji językowej systemu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w celu rozliczenia ulgi na złe długi należy wygenerować Zawiadomienie ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego).

Na zawiadomieniu ZD ujmowane są faktury, które łącznie spełniają warunki:

 • faktura niezapłacona lub zapłacona częściowo
 • upłynęło 90 dni od terminu jej płatności
 • nie upłynęło jeszcze 2 lata od terminu jej wystawienia
 • rodzaj transakcji: Krajowa
 • parametr W deklaracji VAT-7: Tak
 • w przypadku faktur zakupu Odliczenia VAT: Tak lub Warunkowo
 • parametr VAT-ZD: Tak (możliwość zmiany z poziomu płatności dokumentu)
 • parametr Zawiadomienie ZD: Nie
 • zaznaczony parametr Podatnik VAT czynny
 • odznaczony parametr W likwidacji

W zależności od ustawienia parametru Uwzględniaj faktury, których 150/90 dni minęło w miesiącu, za który liczona jest deklaracja, dostępnego na definicji typu dokumentu VAT-ZD (Konfiguracja → Typy → dokument VAT-ZD), na zawiadomieniu ZD ujmowane są:

 • tylko te faktury, dla których 150/90 dni od upływu terminu płatności minęło w miesiącu, za który przeliczane jest zawiadomienie – gdy parametr jest zaznaczony
 • faktury, dla których 150/90 dni od upływu terminu płatności minęło w jednym z poprzednich miesięcy, natomiast faktury nie zostały ujęte na poprzednich zawiadomieniach ZD – gdy parametr jest odznaczony
Parametr Uwzględniaj faktury, których 150/90 dni minęło w miesiącu, za który liczona jest deklaracja

Przykład

FZV niezapłacona wystawiona 16.11.2018 z terminem płatności 23.11.2018. W lutym 2019 minęło 90 dodatkowych dni do ujęcia na VAT-ZD, jednak w tym miesiącu FZV nie została uwzględniona na zawiadomieniu ZD.

Podczas przeliczania przeliczenia pliku JPK_V7M wraz z zawiadomieniem ZD:

 • gdy parametr Uwzględniaj faktury, których 150/90 dni minęło w miesiącu, za który liczona jest deklaracja jest odznaczony – na zawiadomieniu ZD za marzec FZV zostanie wykazana
 • gdy parametr Uwzględniaj faktury, których 150/90 dni minęło w miesiącu, za który liczona jest deklaracja jest zaznaczony – na zawiadomieniu ZD za marzec FZV nie zostanie wykazana

Lista Zawiadomień ZD dostępna jest po wybraniu z menu Księgowość przycisku [Zawiadomienia ZD].

Lista Zawiadomień ZD

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

 • [Rejestry VAT] – otwiera zakładkę VAT-ZD w rejestrach VAT
 • [Deklaracje] – otwiera listę deklaracji
 • [Korekty w rejestrze VAT] – przycisk aktywny po zaznaczeniu na liście zawiadomienia ZD, które zostało zaakceptowane lub zatwierdzone. Otwiera okno Dokumenty korygujące Zawiadomienie ZD, gdzie prezentowane są dokumenty korygujące wygenerowane do wskazanego zawiadomienia ZD w podziale na zakładki: Wierzyciel, Dłużnik, Wierzyciel -dokumenty zapłacone, Dłużnik – dokumenty zapłacone.

Dokument zawiadomienie ZD może zostać usunięty z poziomu Listy Zawiadomień ZD za pomocą przycisku [Usuń] lub jednocześnie z usunięciem pliku JPK_V7M, do którego został wygenerowany.

Lista zawiadomień ZD składa się z kolumn:

 • Symbol – symbol zawiadomienia ZD
 • Kod deklaracji – symbol deklaracji VAT-7
 • Wersja – wersja formularza załącznika VAT-ZD
 • Miesiąc – miesiąc wyliczenia zawiadomienia
 • Rok – rok wyliczenia zawiadomienia
 • Status – status zawiadomienia
 • Korekta – informacja, czy zawiadomienie jest korektą
 • Wyliczone dla – centrum, dla którego wyliczono zawiadomienie
 • Kod JPK – symbol pliku JPK_V7M
 • Wersja JPK – wersja formularza pliku JPK_V7M
 • Status JPK – status pliku JPK_V7M

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

 • Dokumenty korygujące – informacja, czy do zawiadomienia wygenerowano dokumenty korygujące
 • Status e-deklaracji – informacja o statusie wysyłki deklaracji VAT, do której zawiadomienie zostało utworzone
 • Wierzyciel – informacja, czy zawiadomienie posiada zakładkę Wierzyciel
 • Właściciel – właściciel zawiadomienia ZD

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Czy ten artykuł był pomocny?