MM+

Wygenerowanie dokumentu MM+ możliwe jest z:

  • zatwierdzonego MM-
  • z ZWE do którego wygenerowano już MM-
  • protokołu przyjęcia – gdy do dokumentu MM- nie został jeszcze wygenerowany dokument MM+, system wygeneruje zatwierdzone MM+ w momencie zatwierdzania PRP

Z jednego dokumentu MM- można wygenerować tylko jeden dokument MM+ na całą ilość towaru z dokumentu MM-. Nie ma możliwości wygenerowania MM+ dla części towaru z MM-. Ponadto, jeśli na MM- określono opakowania, na MM+ zostanie zachowana struktura opakowań ze źródłowego dokumentu MM-. Utworzone w ten sposób opakowania nie mogą zostać usunięte, jak również nie ma możliwości zmiany ich zawartości.

Formularz dokumentu MM+

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.

Na wygenerowanym dokumencie MM+ modyfikacji podlega:

  • data wystawienia
  • sposób dostawy
  • centrum
  • opis
  • kod EAN oraz opis na opakowaniach

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?