Okresy operacji handlowych dla firmy

Okresy operacji handlowych dla firmy:

  • dla użytkownika zalogowanego w firmie głównej zostanie wyświetlony okres operacji handlowych zdefiniowany dla firmy głównej
  • dla użytkownika zalogowanego w centrum o typie firma, lub centrum podpiętym do firmy, zostanie wyświetlony okres operacji handlowych zdefiniowany dla tej firmy
  • istnieje możliwość zdefiniowania okresów operacji handlowych o tej samej nazwie w obrębie różnych firm
  • konfiguracja okresów operacji handlowych zawsze dotyczy firmy, do której użytkownik jest zalogowany
  • konfiguracja okresów operacji handlowych na poziomie centrum typu firma nie dotyczy firmy głównej
  • konfiguracja okresów operacji handlowych zapisywana dla centrum typu firma obowiązuje dla wszystkich centrów podrzędnych w obrębie danej firmy

Uwaga
W przypadku obsługi wielofirmowości, okresy operacji handlowych zdefiniowane dla firmy głównej obowiązują dla centrów przypisanych bezpośrednio do niej, poza centrami typu Firma i ich centrami podrzędnymi.

  • zamknięcie okresu operacji handlowych dotyczy okresu konkretnej firmy
  • zamknięcie okresu operacji handlowych w konkretnej firmie oznacza zamknięcie okresu we wszystkich jej centrach podrzędnych

Przykład
W firmie CA.Clothes&Beauty zdefiniowano okres operacji handlowych 01-2019 (01.01-31.01.2019).

Firma CA.Clothes&Beauty ma dwa centra podrzędne SKLEP CB Kraków i HANDEL CB.

W firmie CA.Food zdefiniowano okres operacji handlowych 01-2019 (01.01-31.01.2019).

W firmie CA.Clothes&Beauty dokonano zamknięcia okresu 01/2019 .

Zamknięcie okresu w firmie CA.Clothes&Beauty oznacza również zamknięcie okresu w SKLEP CB Kraków i HANDEL CB.

 

Czy ten artykuł był pomocny?