Powiązanie bonu z kontrahentem

W systemie istnieje możliwość powiązania bonu z kontrahentem. Powiązany bon będzie pełnił funkcję identyfikatora kontrahenta w programie lojalnościowym. Operacja jest możliwa jednak wyłącznie dla rodzajów bonów, które na formularzu rodzaju bonu mają zaznaczony parametr Program lojalnościowy i znajdują się w stanie Zatwierdzony, Przyjęty na stan lub Aktywny.

Aby dokonać powiązania, należy otworzyć formularz bonu znajdującego się na liście bonów, a następnie w polu Kontrahent, przy pomocy przycisku [] wybrać kontrahenta, który nie jest powiązany z żadnym bonem.

Wskazówka
Opcja powiązania bonu z kontrahentem jest dostępna również na zakładce CRM na formularzu kontrahenta.

Parametr Program lojalnościowy na formularzu rodzaju bonu
Uwaga
Po użyciu danego rodzaju bonu w systemie ustawienia parametru Program lojalnościowy nie mogą być modyfikowane.
Pole Kontrahent na formularzu bonu

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?