Preliminarz – informacje ogólne

Preliminarz dostarcza informacji o stanie rozliczeń oraz posiadanych środków pieniężnych.

Lista Preliminarz dostępna jest z poziomu menu Finanse pod przyciskiem [Preliminarz]. Składa się ona z dwóch zakładek – Preliminarz oraz Kalendarz.

Lista Preliminarz

Widoczność danych w preliminarzu uzależniona jest od centrum, do którego jest zalogowany operator. Płatności wyświetlane są w oparciu o właściciela dokumentu źródłowego. Dokument jest widoczny na liście, jeżeli:

  • został dodany przez centrum bieżące (centrum, do którego zalogowany jest operator)
  • został dodany przez centrum podrzędne w stosunku do bieżącego
  • został dodany przez centrum, które udostępnia go (poprzez określenie widoczności dla typu dokumentu) centrum bieżącemu lub podrzędnemu w stosunku do bieżącego
Uwaga
W preliminarzu wyświetlane są wszystkie płatności, niezależnie od dostępności w bieżącym centrum rejestrów wskazanych na tych płatnościach. Jeżeli na płatności wskazany jest rejestr niedostępny w danym centrum, płatność taka możliwa jest do edycji jedynie w trybie do podglądu.

 

Uwaga
W preliminarzu wyświetlane są wyłącznie operacje wprowadzone do rejestrów dostępnych w bieżącym centrum.

 

Uwaga
Na dokumencie widoczna jest zawsze waluta systemowa firmy, w której dokument został wystawiony.

 

Czy ten artykuł był pomocny?