Rejestr naruszeń

Naruszenia pozwalają administratorowi na rejestrowanie przypadków naruszenia ochrony danych osobowych oraz generowanie wydruku z informacjami na temat zaistniałego incydentu.

Naruszenia dostępne są z menu CRM -> Rejestr czynności i naruszeń -> zakładka Naruszenia. Po wybraniu przycisku [Dodaj] otwarty zostaje formularz szczegółów naruszenia składający się z następujących sekcji:

Nagłówek zawiera podstawowe informacje o naruszeniu, takie jak:

  • Inspektor – pole pozwalające na wprowadzenie pracownika/kontrahenta, którego dotyczy naruszenie. Domyślnie pobierany jest inspektor wybrany w Rejestrze czynności przetwarzania. Pole obligatoryjne do uzupełnienia.
  • Liczba rekordów, których dotyczy naruszenie – pole liczbowe określające liczbę rekordów danych, w przypadku których zarejestrowano naruszenie.
  • Data naruszenia – data, w której nastąpiło naruszenie ochrony danych osobowych (nie może być późniejsza od daty zgłoszenia).
  • Naruszenie zgłoszone – zaznaczenie parametru umożliwi uzupełnienie szczegółów dotyczących zgłoszenia.
  • Data zgłoszenia – data prezentowana po zaznaczeniu parametru Naruszenie zgłoszono, nie może być wcześniejsza niż data naruszenia. Domyślnie pobierana jest data bieżąca.

Zakładka Ogólne zawiera pola tekstowe, w których operator może podać szczegóły naruszenia takich jak:

  • Charakter naruszenia ochrony danych,
  • Kategoria i przybliżona liczba osób, których dane dotyczą,
  • Możliwe konsekwencje naruszenia ochrony,
  • Podjęte/proponowane środki zaradzenia naruszenia lub minimalizacji jego skutków.

W przypadku, gdy nie zaznaczono parametru Naruszone zgłoszone, prezentowane jest pole Uzasadnienie braku zgłoszenia.

Formularz naruszenia

Zakładka Załączniki została opisana w artykule Załączniki.

Czy ten artykuł był pomocny?