Uruchomienie programu

Program można uruchomić wybierając skrót Comarch ERP Altum umieszczony na pulpicie lub z menu Start. Po uruchomieniu zostanie wyświetlone okno logowania.

Okno logowania

Aby zalogować się do systemu, należy uzupełnić następujące pola:

  • Baza danych – nazwa firmowej bazy danych z listy baz dołączonych w Menadżerze baz do aktualnej bazy konfiguracyjnej.
  • Użytkownik – nazwa operatora. System podpowiada nazwę ostatnio zalogowanego operatora na danym stanowisku.
  • Hasło – hasło wewnętrzne operatora
  • Logowanie zintegrowane – operator ma możliwość logowania się do systemu za pomocą loginu i hasła zintegrowanego z domeną Windows. Przy wyborze tej opcji system wypełni pola Użytkownik i Hasło na podstawie danych dostępowych zintegrowanych z domeną Windows.

Okno logowania obsługiwane jest przez następujące przyciski:

[Manager baz] (1) – otwiera Menadżer baz

[Odśwież listę baz] (2) – aktualizuje listę dostępnych baz danych

[Zaloguj] (3) lub przycisk <Enter> – wywołuje walidację danych i logowanie do systemu. W przypadku pojawienia się komunikatu sugerującego problemy z połączeniem, należy zweryfikować:

  • Czy login użytkownika został dodany jako konto SQL i zmapowany na wskazaną bazę
  • Czy baza jest dostępna na serwerze SQL
  • Czy połączenie z serwerem SQL jest aktywne
Uwaga
Zaleca się, aby nie używać polskich znaków przy tworzeniu nazw użytkowników, ponieważ mogą one wpływać na nieprawidłowe działanie systemu przy integracji z aplikacją/oprogramowaniem firm trzecich.

Z poziomu okna logowania można wybrać język, w jakim ma zostać uruchomiony program. W tym celu należy wybrać właściwy symbol flagi (4).

Jeśli operator ma uprawnienia do więcej niż jedno centrum, podczas logowania musi wskazać z listy rozwijalnej, do którego centrum się loguje.

Okno logowania wraz z możliwością wyboru centrum

Centrum oraz język można również zmienić po zalogowaniu się do systemu za pomocą opcji dostępnych w lewym górnym rogu wstążki.

Okno z zaznaczoną opcją zmiany języka i centrum

 

Czy ten artykuł był pomocny?