Wspólne

Comarch ERP Auto Update

W najnowszej wersji Comarch ERP Auto Update rozszerzono zarządzanie aktualizacjami oraz instalacją dodatków i poprawek. W trakcie ich instalacji, w zależności od ustawienia parametrów, powiązane z aplikacjami Comarch procesy i usługi mogą być zamykane i ponownie uruchamiane. W przypadku dodatków możliwe jest wykorzystanie zachowania zdefiniowanego w nich przez autora. Ustawienia te są dostępne z poziomu konfiguracji komponentów takich jak: Comarch ERP Altum, Comarch POS, Comarch POS Agent.

Sekcja zarządzania procesami w konfiguracji komponentu Comarch ERP Altum

Poprawiona została także ergonomia listy na zakładce Struktura agentów. Usprawniono wyszukiwanie na liście oraz umożliwiono zaznaczenie kilku agentów, dzięki czemu możliwe jest wykonanie dla wybranych z nich akcji zdalnych.

Lista agentów podrzędnych

 

Pozostałe zmiany wprowadzone w Comarch ERP Auto Update:

 • Zmieniono nazwę zakładki Nowy profil podczas edycji istniejącego profilu – obecnie zakładka przyjmuje nazwę kodu edytowanego profilu
 • Zmieniono domyślną nazwę bazy POS Agenta z BOSDB na POSAgentDB
 • Podczas weryfikacji poprawności konfiguracji baz danych Altum wprowadzono sprawdzanie, czy użytkownik ma uprawnienia do modyfikowania bazy danych
 • Wprowadzono kompresowanie backupu bazy danych dla bazy POS i POSAgent
 • Wprowadzono opcję wyświetlania wyłącznie najnowszych lub wszystkich poprawek i dodatków, w zależności od ustawienia w konfiguracji parametrów:
  • Pokazuj tylko najnowsze dodatki
  • Pokazuj tylko najnowsze poprawki
 • Zablokowana została możliwość podniesienia agentów podrzędnych do momentu aż nie zostanie podniesiony agent nadrzędny

Zmiany w szyfrowaniu haseł

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zmieniono sposób szyfrowania haseł w plikach konfiguracyjnych. Teraz na każdej maszynie będzie tworzony indywidualny klucz szyfrujący, który służy do szyfrowania i deszyfrowania haseł. Dodatkowo dodano również szyfowanie loginów.

Logowanie za pomocą karty do Comarch POS

Na formularzu operatora wprowadzona została walidacja unikalności pola Numer karty. W przypadku próby zapisania zmian, gdy w bazie istnieje już wprowadzony numer, prezentowany jest komunikat: „Podany numer karty jest już przypisany do innego operatora. Nie można zapisać zmian.”

W celu umożliwienia logowania się kartą, na formularzu centrum na zakładce Stanowiska POS dodano parametr Zezwalaj na logowanie kartą operatora. Wartość parametru jest wysyłana do Comarch POS podczas synchronizacji parametrów.

Zmiany w konfiguracji stanowiska POS

W związku z wprowadzeniem nowego modelu licencjonowania dla POS/mPOS na formularzu stanowiska POS na zakładce Ogólne dodano kontrolki:

 • Typ aplikacji z wartościami:
  • POS – wartość domyślna dla nowo dodawanego stanowiska oraz w bazach konwertowanych z wcześniejszych wersji
  • mPOS
 • Typ licencji z wartościami:
  • Front Office
  • Back Office
  • Front Office + Back Office
Uwaga
Typ licencji wyświetlany jest wyłącznie, jeżeli w polu Typ aplikacji ustawiona jest wartość mPOS.
Jeżeli w polu Typ aplikacji ustawiona jest wartość POS, to w polu Typ licencji ustawiana jest wartość Front Office + Back Office bez możliwości edycji.

Analogiczne kontrolki dostępne są również na liście stanowisk na formularzu centrum struktury na zakładce Stanowiska POS. W kolumnie prezentowana jest wartość ustalona w kontrolce Typ aplikacji / Typ licencji na formularzu stanowiska POS.

Czy ten artykuł był pomocny?