Zestawienia poleceń zapłaty

Polecenie zapłaty to bezgotówkowa forma rozliczeń bankowych, określana w Europie jako direct-debit. Jest ona najczęściej wykorzystywana w przypadku transakcji cyklicznych. Polecenia zapłaty dotyczą płatności o typie Należność – stroną inicjującą rozliczenie jest wierzyciel.

Ustawienia konfiguracyjne

Z poziomu System –> Konfiguracja –> Wymiana danych –> sekcja Przelewy możliwy jest wybór katalogu plików wymiany dla dokumentu Zestawienie poleceń zapłaty. Ścieżka ta ustawiana jest następnie jako domyślna na formularzu ZPZ.

Lista zestawień poleceń zapłaty

Lista zestawień poleceń zapłaty dostępna jest z poziomu menu Finanse pod przyciskiem [Polecenia zapłaty].

Lista zestawień poleceń zapłaty

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

[Plik] – służy do wygenerowania pliku ZPZ do katalogu plików wymiany wskazanego w konfiguracji systemu

Lista Zestawień poleceń zapłaty składa się z kolumn:

  • Dokument – numer systemowy dokumentu ZPZ, zgodny z definicją numeratora
  • Data wystawienia
  • Ilość zleceń – liczba pozycji zestawienia
  • Wartość – suma wartości wszystkich pozycji
  • Stan – stan dokumentu ZPZ. Kolumna przyjmuje jedną z wartości: Zainicjowany, Niezatwierdzony, Zatwierdzony, Anulowany, Wysłany.
  • Plik – nazwa oraz ścieżka dostępu do wygenerowanego pliku
  • Opis
  • Waluta – waluta systemowa firmy, w której dokument został wystawiony

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Dodawanie zestawienia poleceń zapłaty

Dodawanie zestawienia poleceń zapłaty odbywa się analogicznie do dodawania zestawienia poleceń przelewów, co zostało opisane szczegółowo w artykule Zestawienia poleceń przelewów.

Eksport poleceń do pliku

Eksport zestawień poleceń zapłaty do pliku odbywa się analogicznie do eksportu zestawienia poleceń przelewów, co zostało szczegółowo opisane w artykule Zestawienia poleceń przelewów.

Czy ten artykuł był pomocny?