Zmiany w sposobie rejestrowania obrotu z Wielką Brytanią

Od 01.01.2021 wchodzą w życie zmiany w sposobie rejestrowania obrotu z Wielką Brytanią:

 • transakcje z GB powinny być oznaczane, jako pozaunijne.
 • korekty transakcji wystawionych przed 1 stycznia 2021 i oznaczonych, jako wewnątrzwspólnotowe, powinny być oznaczane, jako wewnątrzwspólnotowe.
 • w obrocie z Wielką Brytanią pojawi się nowy podmiot – Irlandia Północna, z którą transakcje dotyczące towarów powinny być rejestrowane, jako wewnątrzwspólnotowe, natomiast transakcje dotyczące usług, jako pozaunijne.
Uwaga
W wersji 2019.5.2 oraz 2021.0 nie są wprowadzane dodatkowe funkcje do obsługi transakcji z Wielką Brytanią.
Natomiast do wersji 2021.0 wydany zostanie HF uwzględniający wyżej opisane zmiany.

Na chwilę obecną Klienci mający obrót z Wielką Brytanią w celu prawidłowego zarejestrowania transakcji mogą korzystać z opcji dostępnych w programie, takich jak:

 • usunięcie po 31.12.2020 Wielkiej Brytanii z grupy krajów UE – po tej operacji wybór Wielkiej Brytanii na karcie kontrahenta w polu z NIP spowoduje automatyczne ustawienie typu kontrahenta na pozaunijny, w efekcie nowe transakcje wystawiane na kontrahenta automatycznie będą pozaunijne;
 • dodanie do listy krajów i dołączenie do grupy krajów UE nowej pozycji: Irlandia Północna z kodem i prefiksem „XI”, co pozwoli na prawidłowe ustawienie kraju na podmiotach zarejestrowanych w Irlandii Północnej i w efekcie na automatyczne ustawienie transakcji wystawianych dla takich podmiotów jako wewnątrzwspólnotowe;
  • ze względu na inne traktowanie usług w obrocie z Irlandią Północną użytkownik nie powinien na jednej transakcji dodawać elementów typu towar i usługa.
  • na transakcjach dotyczących usług użytkownik powinien ustawić rodzaj transakcji pozaunijny.
 • możliwość ustawienia właściwego rodzaju transakcji bezpośrednio na dokumencie w zależności od tego, z jaką datą wystawienia rejestrowana jest transakcja;
 • zmiana typu kontrahenta z Wielkiej Brytanii z unijny na pozaunijny na kartotece kontrahenta; jeżeli użytkownik ma wiele podmiotów z Wielkiej Brytanii, to może wykorzystać funkcję aktualizacji elementów wzorca:
  • dodać nową kategorię podziału kontrahentów i grupę (np. GB) w ramach tej kategorii
  • na liście kontrahentów ustawić w polu Podział nową kategorię podziału, na grupie głównej odfiltrować i zaznaczyć wszystkich kontrahentów z prefiksem GB (można w tym celu skorzystać z autofiltra na liście), wybrać opcję Wytnij, ustawić fokus na grupie GB i wybrać opcję [Wklej].
  • na wzorcu w grupie GB w polu typ ustawić wartość pozaunijny, zaznaczyć Aktualizuj elementy/ Zmienione pola-bezwarunkowa i zapisać zmiany – po tej operacji wszyscy kontrahenci w grupie zostaną oznaczeni, jako pozaunijni.

Czy ten artykuł był pomocny?