Księgowość

Zmiany

  1. Księgowość kontowa. Z listy zapisów księgowych dodano nową grupę wydruków Dokumenty zaznaczone, do której z sekcji Dzienniki przeniesiono wydruki dotyczące PK.
  2. Księgowość kontowa. Z listy zapisów księgowych oraz z poziomu otwartego formularza zapisu księgowego dodano wydruki: Polecenie księgowania (wzór 2) oraz Polecenie księgowania wg daty wystawienia (wzór 2). Wydruki nie zawierają informacji o dzienniku cząstkowym.
  3. Środki trwałe. Na wydrukach: Zestawienia historyczne/ Środki trwałe wg grup na dzień oraz Zestawienia historyczne/ ŚT wg grup na dzień – zestawienie do bilansu umożliwiono  sortowanie danych według kolumny.

 

Poprawiono

  1. Środki trwałe. Umożliwiono konwersję KŚT o numerze 748 do numeru KŚT 747.

Czy ten artykuł był pomocny?