Księgowość

Nowości

1. Środki trwałe. Na liście środków trwałych oraz wyposażenia dodano przycisk operacji seryjnych po naciśnięciu którego istnieje możliwość wyboru opcji dostępnych wcześniej tylko w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy: Nadawanie kodów kreskowych, Zawieszenie amortyzacji (opcja widoczna tylko na liście środków trwałych) oraz Ustaw parametr Różna amortyzacja (opcja widoczna tylko na liście środków trwałych).

Na liście środków trwałych oraz wyposażenia w menu kontekstowym oraz pod przyciskiem operacji seryjnych dodano również nową operację seryjną Ustaw kategorię. Funkcja umożliwia przypisanie nowej lub zmianę istniejącej kategorii na zaznaczonych kartach środków trwałych/ wyposażenia.

Parametry seryjnego ustawiania kategorii

Użytkownik ma możliwość wyboru zarówno kategorii przychodowej, jak i kosztowej. Zaznaczenie parametru Aktualizuj opis powoduje przeniesienie na wskazane karty środków trwałych/ wyposażenia opisu znajdującego się na formularzu wybranej kategorii.

Poprawiono

1. Księgowość kontowa. Dzienniki. W specyficznych sytuacjach podczas próby wygenerowania wydruku Zestawienia/ Obroty dzienników pojawiał się komunikat uniemożliwiający wykonanie wydruku. Działanie poprawiono.

2. Środki trwale. W przypadku dokumentów środków trwałych z uzupełnioną predekretacją umożliwiono ich księgowanie schematem księgowym za pomocą opcji Zadekretowane: wg schematu.

Czy ten artykuł był pomocny?