Składki PKZP

Pracownik należący do PKZP jest zobowiązany do regularnego, comiesięcznego wpłacania określonej kwoty, jako składki członkowskiej. Składki gromadzone są jako indywidualne wkłady poszczególnych członków PKZP.

Z poziomu Listy aktualnych członków PKZP:

  1. Należy zaznaczyć pracownika i nacisnąć ikonę  Składki PKZP. Jeśli składki mają być przypisane do grupy pracowników po zaznaczeniu ich na liście należy nacisnąć prawy klawisz myszy i wybrać opcję Składki seryjnie lub rozwinąć menu dostępnych opcji – przycisk  przy ikonie Składki PKZP,
  2. Pojawi się okno Lista składek PKZP, następnie ikoną Dodaj otwieramy formularz składki PKZP. Pod przyciskiem Typ składnika znajduje się lista typów wypłat zdefiniowanych w konfiguracji jako składki PKZP. Standardowo zdefiniowane są BO – Składki PKZPSkładka PKZP. Użytkownik może zdefiniować własne typy składek PKZP zgodnie z opisem znajdującym się w podręczniku do Comarch ERP Altum HR Po wybraniu typu składki PKZP, odnotowaniu daty, od kiedy składka ma być potrącana i wpisaniu kwoty składki zapisujemy formularz przyciskiem . Na liście składek PKZP pracownika pojawi się dodana składka PKZP.

Na formularzu Lista składek PKZP dostępne są identyczne przyciski, jak na formularzu wpisowego PKZP.

Czy ten artykuł był pomocny?