Wymagania sprzętowe i programowe

Comarch ERP Altum HR jest zbudowany i pracuje w oparciu o najnowsze technologie informatyczne. Jest to 32 bitowa aplikacja pracująca w środowisku Windows. Graficzny interfejs Użytkownika oferuje komfort typowy dla aplikacji Windows, przy zapewnieniu możliwości obsługi programu wyłącznie za pomocą klawiatury.

Program pracuje w oparciu o bazę danych zgodną z Microsoft SQL Server od wersji 2008 do 2016, zarówno z bezpłatną edycją Express Edition jak i płatnymi edycjami takimi jak Workgroup, Standard oraz Enterprise. Microsoft SQL Server należy do najnowocześniejszych, bezobsługowych i wydajnych serwerów zapewniających skalowalność i bezpieczeństwo danych.

Uwaga
Począwszy od wersji 2016.1 Comarch ERP Altum HR nie współpracuje
z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2005 i 2000. Polecamy kontakt
z Autoryzowanym Partnerem Comarch w celu dokonania migracji na nowszą
wersję serwera (MS SQL od 2008 do 2016)

Sprzętowe i systemowe

 • Komputer z procesorem kompatybilnym z Pentium III lub wyższym, 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM w przypadku instalacji program + serwer SQL, 1GB w przypadku instalacji samego programu,
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni na dysku systemowym (domyślnie C:)
 • Napęd DVD (w przypadku instalacji z płyty)
 • System operacyjny Windows 10; Windows 8/8.1; Windows 7 (łącznie z wersją Starter); Windows Server 2008 Service Pack 2; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016.
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.5,
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows.

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych.  Konfiguracja sprzętowa dla takich instalacji jest poza zakresem tej instrukcji. Prosimy o kontakt w tej sprawie z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Programowe

 • Microsoft Internet Explorer 9.0 lub wyższy,
 • Sieć Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa),
 • Protokół sieciowy TCP/IP,
 • Do instalacji programu konieczne są uprawnienia administratora systemu,
 • Minimalna, dopuszczalna przez instalator rozdzielczość ekranu to 1024×768,
 • Wymagana minimalna 16 bitowa głębia kolorów (65 536 kolorów).

Konfiguracja SQL

 • Comarch ERP Altum HR może pracować wyłącznie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016 lub 2017 (wersje 2005 i 2000 nie są wspierane). Zaleca się stosowanie najnowszych poprawek Service Pack dla poszczególnych wersji.
 • Comarch ERP Altum HR współpracuje z dowolną edycją serwera SQL: Express, Workgroup, Standard oraz Enterprise.
 • Wraz z programem dystrybuowana jest darmowa wersja Express, która posiada ograniczenia związane z maksymalną wielkością bazy danych (maks. 10 GB) oraz ilością alokowanej pamięci RAM (maks. 1GB). Jednakże wersja ta w zdecydowanej większości przypadków jest wystarczająca do pracy jedno i kilkustanowiskowej. W przypadku bardziej rozbudowanych instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch w celu doboru odpowiedniej edycji.
 • Do prawidłowej pracy na poziomie serwera konieczne jest ustawienie: układ sortowania (collation) – Polish, case insensitive, accent sensitive (Polish_CI_AS) *.
 • Tryb uwierzytelnienia – mieszany (mixed mode) *.

* Ustawienia te dotyczą samodzielnej instalacji Microsoft SQL Server, instalacja wraz Comarch ERP Altum HR nie wymaga żadnych dodatkowych zmian w konfiguracji SQL.

Funkcje w programie wpływające na wydajność systemu

 • Skórki – wmenu Widok. Skórki podzielone są na „Zalecane”, „Najszybsze działanie”, „Wolniejsze działanie”. Skórki z grupy „Najszybsze działanie”, czyli Flat i Ultra flat są zalecane zwłaszcza przy pracy w środowisku terminalowym.
 • Efekty animacji – parametr w menu Widok. Przy włączonych efektach animacji, zwijanie/rozwijanie paneli jest płynniejsze natomiast, zwłaszcza przy pracy w środowisku terminalowym i słabej przepustowości łącza, wpływa negatywnie na wydajność.
 • Sumowanie na listach (i inne agregaty). Im więcej kolumn ma ustawioną agregację danych – tym wolniej może się otwierać lista. Zwłaszcza w przypadku, gdy na liście jest duża ilość pozycji.
 • Wybór kolumn – użytkownik może wybrać dodatkowe kolumny spośród domyślnie ukrytych. W przypadku dużych baz danych, lista może odświeżać się wolniej, gdy wybrano wiele dodatkowych kolumn. Zwłaszcza, gdy na liście jest dużo kolumn tekstowych.
 • Niestandardowy widok listy – w przypadku, gdy użytkownik posortuje lub pogrupuje dane wg własnych potrzeb i jest zauważalne wolniejsze działanie listy – zalecamy użycie opcji Przywróć układ domyślny z menu kontekstowego po zakończeniu analizy danych.
 • Informacje bieżące – zawierają analizy, które przy dużej ilości zapisów w bazie danych, mogą powodować, że logowanie do bazy danych nie będzie natychmiastowe. Radzimy dopasować wyświetlanie Informacji Bieżących do potrzeb użytkownika, czyli na formularzu Operatora zaznaczyć tylko te analizy, z których korzysta Operator. W przypadku, gdy Operator nie korzysta z informacji bieżących – można je wyłączyć w menu Widok.

Skalowalność sprzętowa

Poniższy rozdział zawiera informacje dotyczące minimalnych wymagań sprzętowo-systemowych dla systemu Comarch ERP Altum HR dla jednocześnie pracujących, przykładowych ilości użytkowników. Wymagania te określają minimum jakie musi spełniać konfiguracja infrastruktury technicznej w celu uzyskania wsparcia technicznego i merytorycznego dla systemu Comarch ERP Altum HR. Przedstawione w ramach niniejszego rozdziału konfiguracje oparte są na wewnętrznych testach sytemu Comarch ERP Altum HR.

 

Wymagania minimalne dla stacji roboczej niezbędne do uruchomienia systemu Comarch ERP Altum HR

Wymagania minimalneWymagania zalecane
System operacyjnyWindows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016.
ProcesorIntel Pentium 2GHZ lub AMD równorzędny
Pamięć RAM2GB
Rozdzielczość1024x768
HDD5GB
System operacyjnyWindows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016.
ProcesorIntel Dual Core/Intel Core 2 Duo/Intel Core 2 Quad/Intel Core i3, i5 lub i7 lub AMD Phenom II X2/AMD Phenom X4/AMD Phenom II X4 Min. 2,4 GHz
Pamięć RAM3GB
Rozdzielczość1280x1024
HDD5GB

 

Wymagania minimalne niezbędne do uruchomienia serwera baz danych na potrzeby systemu Comarch ERP Altum HR

System Comarch ERP Altum HR działa w architekturze Klient/Serwer. W przypadku najprostszej instalacji jednostanowiskowej zarówno warstwa serwera baz danych, jak i również aplikacja może działać na jednym stanowisku. W praktyce wyodrębnia się funkcje serwera baz danych na odrębnej platformie sprzętowej.

System Comarch ERP Altum HR współpracuje z Microsoft SQL Server w wersji 2008 lub nowszej.

W przypadkach występowania dużej ilości danych (np. kontrahenci, towary, dokumenty) wymagana jest indywidualna ocena konfiguracji sprzętowej.

Instalacja do 5 użytkowników5-10 użytkowników10-30 użytkowników30+ użytkowników
CPUIntel Dual Core / Intel Xeon 2 GHz
AMD Athlon 64 X2 / AMD Opteron ~2 GHZ
RAM2 GB
HDD2 szt. – 72 GB, 10k rpm,
RAID-
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/2016 Standard Edition x64 lub x32
SQLMicrosoft SQL Server 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2014/ 2016 Express Edition z najnowszymi Service Packami dla poszczególnych wersji
CPUIntel Xeon Dual-Core
Intel Core 2 (2/4 cores)
AMD Opteron (4 core)
RAM4 GB
HDD4 szt. – SCSI, 72 GB, 10k rpm, hot swap
RAIDRAID10
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012/ 2016 R2 Standard Edition x64
SQLMicrosoft SQL Server 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2014/ 2016 x64 Workgroup, Standard Edition z najnowszymi Service Packami dla poszczególnych wersji
CPUIntel Xeon Quad-Core
AMD Opteron Quad-Core
RAM8 GB
HDD6 - 8 x SAS 15000 rpm
RAIDRAID10
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016 Standard Edition x64
SQLMicrosoft SQL Server 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2014/ 2016 x64 Standard Edition z najnowszymi Service Packami dla poszczególnych wersji
Dla instalacji powyżej 30 użytkowników wymagana jest indywidualna ocena konfiguracji sprzętowej

Wymagania zalecane do uruchomienia serwera baz danych na potrzeby systemu Comarch ERP Altum HR

Przy wyborze konfiguracji sprzętowej należy zwrócić uwagę, że kluczowymi parametrami dla szybkiego działania serwera bazy danych jest pamięć RAM oraz szybkość dostępu do podsystemu dyskowego. W związku z tym warto rozważyć zastosowanie szybkich dysków SSD

Instalacja do 5 użytkowników5-10 użytkowników10-30 użytkowników30+ użytkowników
CPUIntel Xeon Dual-Core min. 2 GHz
AMD Opteron (4 core) min. 2 GHz
RAM3 GB
HDD2 x SAS 15000 rpm
RAID-
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016 Standard Edition x64 lub x32
SQLMicrosoft SQL Server 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2014/ 2016 Express Edition z najnowszymi Service Packami dla poszczególnych wersji
CPUIntel Xeon Quad-Core min. 2 GHz
AMD Opteron (4 core) min. 2 GHz
RAM5 GB
HDD4 x SAS 15000 rpm
RAIDRAID 10
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016 Standard Edition x64
SQLMicrosoft SQL Server 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2014/ 2016 Standard Edition z najnowszymi Service Packami dla poszczególnych wersji
CPU1 - 2 x Intel Xeon Quad-Core min. 2,2 GHz
1 - 2 x AMD Opteron Quad-Core min. 2,2 GHz
RAM8 GB
HDD8 x SAS 15000 rpm
RAIDRAID 10, zalecany kontroler z opcją write-back
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016 Standard Edition x64
SQLMicrosoft SQL Server 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2014/ 2016 Standard Edition z najnowszymi Service Packami dla poszczególnych wersji
Dla instalacji powyżej 30 użytkowników wymagana jest indywidualna ocena konfiguracji sprzętowej

 Wymagania minimalne dotyczące serwera terminali

Instalacja do 5 użytkowników5-10 użytkowników10-30 użytkowników30+ użytkowników
CPUIntel Dual Core lub lepszy
AMD Athlon 64 X2 lub lepszy
RAM2 GB
HDD2 x SAS 15000 rpm
RAID-
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016 Standard Edition x64 lub x32
CPUIntel Xeon Dual-Core lub lepszy
Intel Core 2 (2/4 cores) lub lepszy
AMD Opteron (4 core) lub lepszy
RAM4 GB
HDD2 x SAS 15000 rpm
RAIDRAID1
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016 Standard Edition x64
CPUIntel Xeon Quad-Core
AMD Opteron Quad-Core
RAM8 GB
HDD2 x SAS 15000 rpm
RAIDRAID1
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016 Standard Edition x64
Dla instalacji powyżej 30 użytkowników wymagane jest wykorzystanie kolejnych serwerów terminali zgodnie z powyższą specyfikacją.

Wymagania zalecane dotyczące serwera terminali

Przy wyborze konfiguracji sprzętowe należy zwrócić uwagę na fakt, że dla serwera terminali najistotniejszymi parametrami jest szybkość oraz ilość procesorów (rdzeni), a także ilość pamięci RAM.

Instalacja do 5 użytkowników5-10 użytkowników10-30 użytkowników30+ użytkowników
CPUIntel Xeon Dual-Core, zalecany procesor oparty o rdzenie Nehalem, min. 2,4 GHz lub odpowiadający mu AMD Opteron (4 core) min 2,2 Ghz
RAM4 GB
HDD2 x SAS 15000 rpm
RAIDRAID 1
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016 Standard Edition x64
CPUIntel Xeon Dual-Core, zalecany procesor oparty o rdzenie Nehalem min. 2,6 GHz lub odpowiadający mu AMD Opteron (4 core) min. 2,6 GHz
RAM6-8 GB
HDD2 x SAS 15000 rpm
RAIDRAID 1
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016 Standard Edition x64
CPU1 - 2 x Intel Xeon Quad-Core, zalecany procesor oparty o rdzenie Nehalem min. 2,6 GHz lub odpowiadające mu 1 - 2 x AMD Opteron Quad-Core min 2,6 GHz
RAM10-16 GB
HDD2 x SAS 15000 rpm
RAIDRAID 1
Karta sieciowa100 Mb/s
System operacyjnyWindows 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016 Standard Edition x64
Dla instalacji powyżej 30 użytkowników wymagane jest wykorzystanie kolejnych serwerów terminali zgodnie z powyższą specyfikacją.

Czy ten artykuł był pomocny?