Zamykanie list płac

Cel ćwiczenia: Pokazanie mechanizmu zamykania list płac.

  • Z menu głównego Płace i Kadry otwieramy okno Listy płac i widzimy, że lista etatowa za bieżący miesiąc jest w kolorze zielonym, czyli jest otwarta. W kolumnie O/Z (Otwarta/Zamknięta) wyświetla się znaczek „wykrzyknika”, co oznacza niegodność statusu listy płac ze statusem wypłat. Przechodząc do wypłat dla tej listy widzimy, że wypłaty są w kolorze czarnym, czyli są zamknięte.
  • Aby zamknąć listę płac naciskamy przycisk Zmiana statusu listy płac wybierając opcję Zamknij listę płac.
  • Lista płac zmieniła kolor na czarny (brak oznaczenia „wykrzyknikiem”).
  • Zamkniętą listę płac możemy zaksięgować i dokonać rozliczenia płatności dla pracowników.

Czy ten artykuł był pomocny?