Atrybuty – klasy

Jest to lista zdefiniowanych w bazie atrybutów dla pracowników (albo zaimportowanych z Comarch ERP Altum klas atrybutów powiązanych z obiektem pracownika).

W programie jest także możliwość pełnej synchronizacji atrybutów pracowników pomiędzy bazami Comarch ERP Altum HRComarch ERP Altum. Dodanie, modyfikacja lub usunięcie atrybutu w bazie powoduje wykonanie analogicznej operacji w bazie zsynchronizowanej.

Aby była możliwa synchronizacja atrybutów między bazami Comarch ERP Altum HR i Comarch ERP Altum, klasy atrybutów powinny mieć ustawiony odpowiedni typ i format. Istnieje możliwość synchronizacji klas atrybutów o następujących typach i formatach:   

  • Typ Flaga (format nieedytowalny),
  • Typ Tekst – format Tekst,
  • Typ Liczba – format: ustawiony na: 1234, 1234.56 lub 1234.5678,
  • Typ Lista – format Tekst, 1234, 1234.56 lub 1234.5678.
Definiowanie klasy atrybutu – parametr Synchronizowany z Comarch ERP Altum

Czy ten artykuł był pomocny?