Pozostałe typy schematów księgowych

System umożliwia definiowanie schematów księgowych także dla:

  • Amortyzacji, ulepszenia, przeszacowania, otrzymania i likwidacji środków trwałych,
  • Deklaracji,
  • Delegacji,
  • Listy płac.

Etapy definiowania schematów dla w/w typów dokumentów są dokładnie takie same jak przy definiowaniu schematów dla dokumentów handlowych, magazynowych itp.

Różnice dotyczą tylko identyfikatorów opisów, makr dat księgowań, warunków oraz identyfikatorów kwot, dostępnych przy tworzeniu nagłówka schematu oraz jego pozycji.

Czy ten artykuł był pomocny?