Raportowanie (Przygotuj logi do wysłania / Otwórz folder z logami)

Na wstążce znajduje się grupa Raportowanie, która obejmuje 2 funkcje: Przygotuj logi do wysłania oraz Otwórz folder z logami. Funkcja Przygotuj logi do wysłania powoduje otwarcie okna Opis problemu. Treść wpisana w tym oknie jest przenoszona do wiadomości e-mail z załączonymi logami. Kliknięcie w tym oknie przycisku Wyślij maila powoduje otwarcie nowej wiadomości pocztowej w domyślnym kliencie poczty lub w przypadku skonfigurowanego w programie Comarch ERP Altum HR konta e-mail, wiadomość do wysłania otwierana jest w Skrzynce pocztowej modułu CRM. Wiadomość jest zaadresowana do altum@comarch.pl, a w załączniku maila znajdują się spakowane logi Comarch ERP Altum HR. Funkcji można użyć gdy zostanie zaobserwowane nieprawidłowe działanie programu np. program zamknie się samoczynnie. Po zalogowaniu można wysłać na adres altum@comarch.pl wiadomość z opisem zaistniałej sytuacji. Informacje w załączniku pozwolą szybciej ustalić jej przyczynę.

Funkcja Otwórz folder z logami powoduje otwarcie folderu, w którym znajdują się logi Comarch ERP Altum HR.

Dodatkowo w oknach komunikatów, które mają aktywną opcję [Szczegóły] znajduje się przycisk Wyślij raport . Użycie tej opcji powoduje, że wstaje okno nowej wiadomości w domyślnym kliencie poczty. Wiadomość jest zaadresowana do altum@comarch.pl, a w załączniku maila znajdują się spakowane logi Comarch ERP Altum HR. Funkcji można użyć w przypadku gdy pojawi się nieoczekiwany komunikat. Wysłanie informacji zawartych w załączniku do e-maila pozwoli szybciej ustalić przyczynę wystąpienia komunikatu.

Czy ten artykuł był pomocny?