Seryjna wypłata dodatku na liście „Inna wypłata”

Cel ćwiczenia: Wypłata „Premii procentowej” na liście typu „INNA”.

 • Wybieramy z menu głównego modułu Płace i Kadry Listy płac.
 • Otwieramy nowy Formularz listy płac i wybieramy (pod przyciskiem Dokument) symbol I (Inna wypłata).
  • Rodzaj: Inne
  • data wypłaty: ostatni dzień bieżącego miesiąca
 • Z głównego menu Płace i Kadry otwieramy okno Wypłaty pracowników z opcją Wszyscy ipoprzez przycisk Lista płac wybieramy listę płac o symbolu I za bieżący miesiąc.
 • Pracownikowi (Jan Kowalski) naliczamy wypłatę. W zakładce Elementy wypłaty pojawia się składnik „Premia procentowa”, gdyż dodając ten element do listy dodatków pracownika wybraliśmy symbol listy płac I Inna wypłata. Zapisujemy wypłatę.
 • Zaznaczamy pozostałych pracowników na liście (kombinacja klawiszy <Ctrl>+<A>).
 • Następnie z menu przy ikonie plusa wybieramy opcję „Wypłać seryjnie dodatek”:
  • Jako Typ składnika wybieramy z listy premię procentową
  • Nie zaznaczamy opcji „Zapisywać również wypłaty o zerowej wartości”
  • Przyciskiem Wybierz uruchamiamy seryjne naliczenie elementu
 • Po zakończeniu operacji pojawi się log z informacją o naliczeniu wypłat dla poszczególnych osób. Dla niektórych pracowników wypłata nie została naliczona, ponieważ wartość jej byłaby zerowa.
 • Naliczone wypłaty wyświetlane są w kolorze zielonym co oznacza, że są
 • Po zmianie wyświetlanej listy z innej (I) na etatową (E) za bieżący miesiąc widzimy, że wypłaty etatowe pracowników są wyświetlane na czarno. Oznacza to, że są one zamknięte – nie można ich modyfikować ani usuwać.
Uwaga
W sytuacji naliczenia drugiej wypłaty dla pracownika, przyporządkowanej do tego samego miesiąca deklaracji, w tle następuje zamknięcie pierwszej wypłaty w celu poprawnego zaokrąglenia kwot składek ZUS, składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy w kolejnej wypłacie. Te wartości uzgadniane są w obrębie miesiąca deklaracji, a nie w obrębie danej wypłaty.

Czy ten artykuł był pomocny?