Parametry

W oknie tym istnieje możliwość ustawienia parametrów, które dostosowują niektóre elementy wyglądu programu Comarch ERP Altum HR do indywidualnych upodobań użytkownika.

Tło programu – standardowe tło programu może zostać zastąpione tłem wybranym przez użytkownika. Wyboru odpowiedniego pliku graficznego (*.bmp, *.gif, *.jpg) można dokonać w oknie wyboru dostępnym po wciśnięciu przycisku  lub wpisując znaną nam pełną ścieżkę do tego pliku bezpośrednio z klawiatury.

Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia układu, w jakim będzie wyświetlany wybrany plik graficzny – do wyboru:

  • Sąsiadująco,
  • Do środka,
  • Rozciągnięcie.

Wszystkie wprowadzone w tym oknie informacje będą zastosowane dopiero po ponownym uruchomieniu programu.

Limit czasu żądania SQL (Command Timeout)

Parametr umożliwia ustawienie limitu czasu na oczekiwanie wykonania zapytania SQL na serwerze (w sekundach). Domyślne ustawienie to 30 minut. Przydatne przy konwersji bardzo dużych baz danych, gdzie limit 30 minut może okazać się niewystarczający.

Nie pozwalaj na wielokrotne uruchomienie Comarch ERP Altum HR na tym stanowisku

W przypadku zaznaczenia tego parametru przy ponownym uruchomieniu Comarch ERP Altum HR zostanie wyświetlony komunikat: Comarch ERP Altum HR jest już uruchomiona na tym stanowisku. Wcześniej włączone okno programu zostanie aktywowane. Przy włączonym parametrze program na danym stanowisku można uruchomić tylko raz.

Czy ten artykuł był pomocny?