Dodanie pracownika na listę

Cel ćwiczenia: Dodanie nowej osoby do listy pracowników.

 • Z menu Płace i Kadry wybieramy opcję Nowy pracownik.
 • W nowym formularzu uzupełniamy wymagane pola: Akronim, Imię i Nazwisko
  • Akronim: 005/E
  • Nazwisko: Kowalski
  • Imię (pierwsze): Jan
  • Zapisujemy te podstawowe informacje.
 • W Kadrach wyświetlamy Listę pracowników Wszyscy. Dodany pracownik pojawia się na liście osób. Aby uzupełnić dane osobowe pracownika otwieramy formularz za pomocą ikony lupy.
 • Uzupełniamy pola dotyczące adresu:
  • Województwo: małopolskie (wybór z zamkniętej listy)
  • Miejscowość: Kraków (uzupełniamy wywołany słownik o taką pozycję)
  • Powiat/gmina: Kraków
  • Adres: 31-100 Kraków, ul. Szeroka 12
  • Poczta: Kraków (korzystamy ze słownika)
 • Zakładka Nr ident./podatki
  • Wprowadzamy podwyższone koszty uzyskania przychodu – Pod przyciskiem „koszty uzyskania z tytułu” wybieramy pozycję 3.
  • „Zerujemy” pracownikowi mnożnik ulgi podatkowej (jest rencistą)
  • Przypisujemy mu Urząd Skarbowy Kraków – Stare Miasto (wybierając z listy urzędów)
 • Zakładka Ubezpieczenie cd używając kodów z dostępnych słowników zaznaczamy, że pracownik:
  • Ma przyznane prawo do renty (kod-2)
  • Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (kod-3)
  • Zapisujemy formularz pracownika

Czy ten artykuł był pomocny?