Zaokrąglenia

Funkcja ta pozwala na odpowiednie ustawienie poszczególnych zaokrągleń (precyzji).W programie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zostały zdefiniowane poszczególne zaokrąglenia.

Zaokrąglenie w obszarze ‘Zaokrąglenia zasiłków i podstaw składek ZUS’ może dotyczyć kwoty za 1 dzień lub wartości końcowej.

W obszarze Zaokrąglenia podatku od wynagrodzeń odnotowane są zaokrąglenia dotyczące:

  • podatku dochodowego, domyślnie zaokrąglany jest do 1zł,
  • podstawy opodatkowania, domyślnie zaokrąglana do 1zł.

oraz dla przychodów z tytułu odsetek:

  • podstawa opodatkowania, z określeniem sposobu zaokrąglenia i precyzji, domyślne ustawienie zaokrąglenia 0,01 zł,
  • zaliczka podatku, z określeniem sposobu zaokrąglenia i precyzji, domyślne ustawienie zaokrąglenia 0,01 zł.

Najmniejsza dopuszczalna precyzja to 0,01zł (1 grosz).

W obszarze Zaokrąglenia dopłat do godzin nocnych i nadgodzin można ustawić zaokrąglenia dopłat za pracę w nocy i dopłat do nadgodzin. Dostępne są dwie możliwości:

  • zaokrąglenie kwoty za 1 h,
  • zaokrąglenie wartości końcowej.
Konfiguracja Firmy/Płace/Zaokrąglenia

Czy ten artykuł był pomocny?