Skompilowanie wersji produkcyjnej i developerskiej

Skompilowanie aplikacji produkcyjnej Comarch B2B

W celu skompilowania aplikacji produkcyjnej Comarch B2B należy:

1. Uruchomić wiersz polecenia w katalogu ClientApp

Uwaga
Po pobraniu wymaganych modułów, zostanie wyświetlona informacja o dostępności nowszych wersji tych modułów. Nie są one wymagane do poprawnego działania aplikacji Comarch B2B, natomiast ich aktualizacja (komendą npm audit fix) może powodować problemy z uruchomieniem środowiska developerskiego.

Dlatego niezalecane jest wykonywanie komendy npm audit fix. Od wersji Comarch B2B 2020.0 należy dodatkowo użyć komendy npm install file-saver

2. Uruchomić komendę npm run prod-build

 

Skompilowanie wersji developerskiej Comarch B2B

W celu skompilowania aplikacji developerskiej obsługiwaną przez node.js Comarch B2B należy:

1. Uruchomić komendę npm run start.

Wskazówka
Polecenie wykonuje się tylko raz. Ta wersja obserwuje pliki w celu wykrycia zapisu i automatycznie kompiluje jedynie zmodyfikowane pliki. Tworzy również websocket, który automatycznie odświeża przeglądarkę po kompilacji plików.
Wersja developerska będzie dostępna w przeglądarce pod adresem localhost:4200.

2. W pliku ClientApp/proxy.conf.json należy zdefiniować przekierowania na właściwy serwer IIS (z odpowiednim portem), do którego mają docierać zapytania z przeglądarki.

 

Wskazówka
Przed przystąpieniem do wykonania własnych modyfikacji warto zapoznać się z dokumentacją do metod API opisaną w artykule Swagger – opis metod API

Czy ten artykuł był pomocny?