Wyszukiwarka – konfiguracja i modyfikacje

Po zainstalowaniu usługi wyszukiwania i zalogowaniu do aplikacji Comarch B2B, na środku strony dostępne jest pole, w którym można wyszukiwać towary.

Po wprowadzeniu szukanej frazy należy nacisnąć Enter lub kliknąć w ikonkę lupy. Wyszukiwarka domyślne zawsze szuka wpisaną frazę po obszarach:

 • Kod,
 • Nazwa,
 • Marka,
 • Producent,
 • Opis.
Do każdego z wyżej wymienionych obszarów możliwe jest przypisanie wag wyszukiwania. Konfiguracja wyszukiwarki dostępna jest w katalogu, gdzie zainstalowana jest aplikacja Comarch B2B, w pliku bin/CustomerPanel.IndexService.exe.config, w sekcji <searchConfiguration>. Parametry wyszukiwania mogą przyjmować wagi z przedziału 0-32768 (2 do potęgi 15), przy czym:

 • 0 – parametr nie jest brany pod uwagę
 • 32768 – parametr jest najważniejszy przy wyszukiwaniu.

Dodatkowo w pliku bin/CustomerPanel.IndexService.exe.config, w sekcji <appSettings> możliwe jest ustawienie wyszukiwarki w jednym z czterech trybów wyszukiwania:

 • 0 – zawiera,
 • 1 – zaczyna się od,
 • 2 – dokładna fraza,
 • 3 – zaczyna się od, wymagany fragment lub całość pierwszego słowa.
Uwaga
Przed zmianą ustawień wyszukiwarki należy zatrzymać usługę wyszukiwania (Domyślnie usługa nosi nazwę Comarch B2B Search) oraz usunąć z folderu App_Data folder Index. Następnie należy wprowadzić nowe ustawienia, uruchomić ponownie usługę wyszukiwania oraz zrestartować pulę aplikacji na serwerze IIS. Wówczas towary zostaną na nowo poprawnie zaindeksowane.

W folderze z zainstalowaną aplikacją Comarch B2B, w pliku appSettings.config dostępny jest parametr konfiguracyjny dotyczący możliwości wyszukiwania tylko w grupie bądź globalnie w całej aplikacji. Domyślnie ustawione jest globalne wyszukiwanie towarów. Parametr nosi nazwę SearchInCurrentGroup i może przyjmować wartości:

 • 1 – wyszukiwanie tylko w grupie towarów, w której użytkownik jest aktualnie w przeglądarce,
 • 0 – wyszukiwanie globalne, we wszystkich grupach towarów.
Wskazówka
Po zmianie wartości parametru SearchInCurrentGroup należy zrestartować pulę aplikacji

Informacje dotyczące automatycznej oraz manualnej instalacji usługi wyszukiwania dostępne są w artykule Konfiguracja Comarch B2B.

Czy ten artykuł był pomocny?