Akcja Wyszukaj i dodaj pozycję

Spis treści

W różnych aplikacjach do obsługi dokumentów, m.in. Zapytania ofertowe zakupu, Oferty zakupu, Zamówienia zakupu czy Zamówienia sprzedaży lub Zlecenia dystrybucji, istnieje możliwość wyszukiwania pozycji z innych dokumentów i dodawania ich w dokumencie docelowym. Dokument źródłowy, w którym dana pozycja jest wyszukiwana, może posiadać ten sam typ co dokument docelowy. Również dokumenty innego typu mogą służyć jako dokumenty źródłowe.

Inaczej niż w przypadku akcji [Duplikuj] w edytorze pozycji, podczas przenoszenia danej pozycji z dokumentu źródłowego pobierane są tylko wybrane dane pozycji źródłowej, jak np. identyfikator i ilość artykułu.

W niniejszym dokumencie opisano, jakich danych dotyczy ten proces i pod jakimi warunkami przebiega.

Wskazówka
Za pomocą tej akcji kopiowane są tylko dane pozycji. W celu duplikacji całego dokumentu należy najpierw wykonać akcję [Kopiuj nagłówek], a następnie [Wyszukaj i dodaj pozycje].

Akcja Szablon zamówienia

W danych podstawowych partnera użytkownik może zdefiniować dla organizacji zakupu lub sprzedaży po jednym zamówieniu zakupu lub sprzedaży, który będzie służył jako szablon z domyślnymi danymi dla zamówienia.

Definiowanie szablonu zamówienia dla partnera z rolą Klient

Jeśli taki szablon zostanie zdefiniowany w aplikacjach Zamówienia zakupu, Zamówienia sprzedaży i Dokumenty szybkiej rejestracji sprzedaży dla dokumentów typu Zamówienia zakupu i Zamówienia sprzedaży, po wybraniu akcji [Wyszukaj i dodaj pozycję] -> w oknie dialogowym -> w obszarze wyszukiwania pojawi się akcja [Szablon zamówienia].

Akcja Szablon zamówienia w oknie dialogowym

Akcja powoduje wyczyszczenie obszaru zapytania i wypełnienie pól Rodzaj zamówienia i Numer zamówienia wartościami domyślnymi na podstawie wybranego dla partnera szablonu.

Jest to przydatne np. w przypadku powtarzania się tych samych artykułów na dokumentach.

Okno dialogowe- informacje podstawowe

Dostępne są następujące ustawienia:

 • Pochodzenie ceny, rabatu – określa sposób ustalania cen i rabatów. Dostępne opcje:
  • Dokument źródłowy – ceny i rabaty są pobierane z dokumentu źródłowego
  • Ustal ponownie – ceny i rabaty są przeliczane na nowo
 • Pochodzenie terminu – określa sposób pobierania terminu. Dostępne opcje:
  • Dokument źródłowy – terminy są pobierane z dokumentu źródłowego
  • Dokument docelowy – terminy są pobierane z nagłówka dokumentu docelowego
 • Duplikuj teksty – pozwala określić, czy teksty mają być pobierane z dokumentu. Dostępne opcje:
  • Tak – teksty są pobierane z dokumentu źródłowego
  • Nie – teksty nie są pobierane. Wykorzystywane są wartości domyślne.
Okno dialogowe wyświetlane po wybraniu akcji Wyszukaj i dodaj pozycje
Wskazówka
Dla kombinacji pochodzących z różnych obszarów (modułów) nie jest możliwe pobranie cen/rabatów ani tekstów z dokumentu źródłowego.

Jeśli w aplikacji Konfiguracja -> funkcja Cena dla klienta końcowego została aktywowana, to w obszarze wyszukiwania pojawi się dodatkowo pole o takiej nazwie. Wartość tego pola nie podlega edycji, a liczba wyników w dokumencie docelowym jest zawężana odpowiednio do ustawienia. Na przykład dla zamówienia sprzedaży z aktywowanym parametrem Zastosuj ceny klienta końcowego system wyszukuje tylko te zamówienia sprzedaży, dla których też został aktywowany ten parametr.

Ponadto w górnej części okna dialogowego można wybrać dokumenty źródłowe i wskazać, czy wyszukiwane mają być pojedyncze pozycje, czy też całe dokumenty. Aby odświeżyć listę wyników, należy wybrać przycisk [Aktualizuj]. Parametr [Zaznacz wszystkie] dla listy wyników umożliwia zaznaczenie wszystkich wierszy wyników lub wyczyszczenie zaznaczenia.

Przyciski w stopce okna dialogowego

Za pomocą przycisku [Przenieś pojedynczo] każda wybrana pozycja zostanie oddzielnie przeniesiona do edytora pozycji jako nowa pozycja. W edytorze pozycji użytkownik może edytować dane poszczególnych pozycji. Następnie należy przenieść pozycję do listy pozycji przyciskiem [Zastosuj].

Za pomocą przycisku [Przenieś wszystkie] użytkownik może pobrać wszystkie pozycje dokumentu na listę pozycji jako nowe pozycje. Następnie dokument docelowy jest natychmiast zapisywany, a określone dane (np. artykuły) nie będą mogły być już zmienione. Jeśli podczas przenoszenia wystąpi błąd, nastąpi automatyczna zmiana na tryb Przenieś pojedynczo.

Kombinacje

W kolejnych rozdziałach wymienione zostały dokumenty źródłowe, które mogą być zastosowane przy przenoszeniu pozycji do dokumentów docelowych oraz dane i warunki podlegające przeniesieniu. Kolumna Dane zawiera dane, które będą przeniesione do pozycji dokumentu docelowego.

Dokument docelowy: Zapytanie ofertowe zakupu

W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego typu Zapytanie ofertowe zakupu.

Dokument źródłowy: Zapytanie ofertowe zakupu

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
 • Centrum kosztów
 • Jednostka kosztowa
 • Podział danych kosztowych
 • Podzielone dane kosztowe
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania  jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
Dokument źródłowy: Oferta zakupu

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
 • Centrum kosztów
 • Jednostka kosztowa
 • Podział danych kosztowych
 • Podzielone dane kosztowe
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Jeśli w pozycji oferty dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Zapytanie, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Wskazówka
Wartością źródłową jest termin dostawy, a nie preferowany termin.
Dokument źródłowy: Zamówienie zakupu

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
 • Centrum kosztów
 • Jednostka kosztowa
 • Podział danych kosztowych
 • Podzielone dane kosztowe
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Jeśli w pozycji zamówienia dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Wskazówka
Wartością źródłową jest termin dostawy, a nie preferowany termin.
Dokument źródłowy: Oferta sprzedaży

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Jeśli w pozycji oferty dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Zapytanie, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Preferowany termin
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Wskazówka
Wartością źródłową jest termin dostawy, a nie preferowany termin.

Dodatkowo, podczas zapisywania pozycji zapytania zostanie utworzone powiązanie pomiędzy poszczególnymi dokumentami.

Dokument źródłowy: Zamówienie sprzedaży

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Jeśli w pozycji zamówienia dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Preferowany termin
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Wskazówka
Wartością źródłową jest termin dostawy, a nie preferowany termin.

Dodatkowo, podczas zapisywania pozycji zapytania zostanie utworzone odniesienie pomiędzy poszczególnymi dokumentami.

Dokument docelowy: Oferta zakupu

W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Oferta zakupu.

Dokument źródłowy: Zapytanie ofertowe zakupu

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
 • Centrum kosztów
 • Jednostka kosztowa
 • Podział danych kosztowych
 • Podzielone dane kosztowe
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Wartość pola Pochodzenie obowiązywania jednostek jest zawsze ustawiane dla pozycji oferty na Zapytanie, a obowiązująca jednostka jest pobierana z pozycji zapytania.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
 • Termin dostawy
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Wskazówka
Termin dostawy jest ustalany na podstawie preferowanego terminu pozycji zapytania.

Jeśli oferta zakupu zawiera w nagłówku odniesienie do zapytania ofertowego, a pozycje z tego zapytania są przeniesione do oferty, to zostaną dodatkowo wygenerowane powiązania pomiędzy zapytaniem i ofertą.

Dokument źródłowy: Oferta zakupu

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
 • Centrum kosztów
 • Jednostka kosztowa
 • Podział danych kosztowych
 • Podzielone dane kosztowe
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Jeśli w pozycji oferty dla Pochodzenia obowiązywania jednostek ustawiono wartość Zapytanie, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
 • Termin dostawy
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
 • Rabaty 1 do 4
 • Bez rabatów nagłówka
 • Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji
 • Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia
 • Klasyfikacja cen artykułów
 • Pochodzenie ceny
 • Koszty zakupu 1 – 4
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Reguły określania pochodzenia rabatu:

 • dla pozycji rabatu naturalnego:
  Rabat naturalny
 • dla pozycji głównych zestawu nieistotnych dla ceny: Składniki
 • dla elementów zestawu nieistotnych dla ceny:
  Pozycja zestawu
 • w pozostałych przypadkach:
  Ręcznie
Dokument źródłowy: Zamówienie zakupu

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
 • Centrum kosztów
 • Jednostka kosztowa
 • Podział danych kosztowych
 • Podzielone dane kosztowe
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Jeśli w pozycji oferty dla Pochodzenia obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
 • Termin dostawy
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
 • Rabaty 1 do 4
 • Bez rabatów nagłówka
 • Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji
 • Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia
 • Klasyfikacja cen artykułów
 • Pochodzenie ceny
 • Koszty zakupu 1 – 4
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Reguły określania pochodzenia rabatu:

 • dla pozycji rabatu naturalnego:
  Rabat naturalny
 • dla pozycji głównych zestawu nieistotnych dla ceny: Składniki
 • dla elementów zestawu nieistotnych dla ceny:
  Pozycja zestawu
 • w pozostałych przypadkach:
  Ręcznie
Dokument źródłowy: Oferta sprzedaży

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Jeśli w pozycji oferty dla Pochodzenia obowiązywania jednostek ustawiono wartość Zapytanie, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Preferowany termin
 • Termin dostawy
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Dodatkowo, podczas zapisywania pozycji oferty zostanie utworzone powiązanie pomiędzy poszczególnymi dokumentami.

Dokument źródłowy: Zamówienie sprzedaży

Dane

Opis
 •  Artykuł
 • Specyfikacja
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Jeśli w pozycji oferty dla Pochodzenia obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

·       Preferowany termin

·       Termin dostawy

Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Dodatkowo, podczas zapisywania pozycji oferty zostanie utworzone powiązanie pomiędzy poszczególnymi dokumentami.

Dokument docelowy: Zamówienie zakupu

W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Zamówienie zakupu.

Dokument źródłowy: Zapytanie ofertowe zakupu

Ten dokument źródłowy nie jest dostępny dla zamówień zakupu typu Zamówienie z magazynu konsygnacyjnego.

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
 • Centrum kosztów
 • Jednostka kosztowa
 • Podział danych kosztowych
 • Podzielone dane kosztowe
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
 • Termin dostawy
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Wskazówka
Termin dostawy jest ustalany na podstawie preferowanego terminu pozycji zapytania.
Dokument źródłowy: Oferta zakupu

Ten dokument źródłowy nie jest dostępny dla zamówień zakupu typu Zamówienie z magazynu konsygnacyjnego.

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
 • Centrum kosztów
 • Jednostka kosztowa
 • Podział danych kosztowych
 • Podzielone dane kosztowe
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Zamówiony artykuł
Zamówiony artykuł wynika z żądanego artykułu pozycji oferty.
 • Oznaczenie artykułu
  (Artykuł i Zamówiony artykuł)
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Wartość pola Pochodzenie obowiązywania jednostek jest zawsze ustawiane dla pozycji zamówienia na Oferta, a obowiązująca jednostka jest pobierana z pozycji oferty.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Pozycja oferty zakupu
Te dane są zawsze przenoszone.

Pozycja oferty stanowi odniesienie do pozycji źródłowej, tak jak przy akcji Generuj z oferty. Status oferty jest aktualizowany podczas zapisu.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
 • Termin dostawy
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
 • Rabaty 1 do 4
 • Bez rabatów nagłówka
 • Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji
 • Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia
 • Klasyfikacja cen artykułów
 • Pochodzenie ceny
 • Koszty zakupu 1 – 4
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Reguły określania pochodzenia rabatu:

 • dla pozycji rabatu naturalnego:
  Rabat naturalny
 • dla pozycji głównych zestawu nieistotnych dla ceny: Składniki
 • dla elementów zestawu nieistotnych dla ceny:
  Pozycja zestawu
 • w pozostałych przypadkach:
  Oferta

Dodatkowo, podczas zapisywania pozycji zamówienia zostanie utworzone powiązanie pomiędzy poszczególnymi dokumentami.

Dokument źródłowy: Zamówienie zakupu

Dane

Opis

 •  Artykuł
 • Specyfikacja
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
 • Centrum kosztów
 • Jednostka kosztowa
 • Podział danych kosztowych
 • Podzielone dane kosztowe
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Jeśli w pozycji zamówienia dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
 • Termin dostawy
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
 • Rabaty 1 do 4
 • Bez rabatów nagłówka
 • Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji
 • Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia
 • Klasyfikacja cen artykułów
 • Pochodzenie ceny
 • Koszty zakupu 1 – 4
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Reguły określania pochodzenia rabatu:

 • dla pozycji rabatu naturalnego:
  Rabat naturalny
 • dla pozycji głównych zestawu nieistotnych dla ceny: Składniki
 • dla elementów zestawu nieistotnych dla ceny:
  Pozycja zestawu
 • w pozostałych przypadkach:
  Ręcznie

Wskazówka
W przypadku zamówień zakupu typu Zamówienie z magazynu konsygnacyjnego nie można przenieść cen.
Dokument źródłowy: Oferta sprzedaży

Ten dokument źródłowy nie jest dostępny dla zamówień typu Zamówienie z magazynu konsygnacyjnego.

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Jeśli w pozycji oferty dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Zapytanie, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Preferowany termin
 • Termin dostawy
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Dodatkowo, podczas zapisywania pozycji zamówienia zostanie utworzone powiązanie pomiędzy poszczególnymi dokumentami.

Dokument źródłowy: Zamówienie sprzedaży

Ten dokument źródłowy nie jest dostępny dla zamówień typu Zamówienie z magazynu konsygnacyjnego.

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Jeśli w pozycji zamówienia dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Preferowany termin
 • Termin dostawy
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Dodatkowo, podczas zapisywania pozycji zamówienia zostanie utworzone powiązanie pomiędzy poszczególnymi dokumentami.

Dokument docelowy: Kontrakt zakupu

W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Kontrakt zakupu.

W oknie dialogowym obok pól standardowych (rozdział Okno dialogowe- informacje podstawowe) w zależności od dokumentu źródłowego dostępne są dodatkowe pola:

Pole

Dostępne dla dokumentu źródłowego

Opis

Pochodzenie metody not uznaniowych dostawcy Zamówienie zakupu

Kontrakt zakupu

Określa, czy ustawienie jest pobierane z dokumentu oryginalnego.
Typ Kontrakt zakupu Wybór różnych typów kontraktów dla zapytania.
Dokument źródłowy: Zapytanie ofertowe zakupu

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Odniesienie
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Ilość całkowita
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Te wartości są pobierane tylko dla kontraktów typu
Ilość stała i Ilość/Termin.Jeśli dla Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.
Wskazówka
Pseudoartykuły, zestawy i pozycje szczegółowe nie są przetwarzane przez kontrakty zakupu i dlatego nie podlegają automatycznemu przeniesieniu.
Dokument źródłowy: Oferta zakupu

Dane

Opis

 •  Artykuł
 • Odniesienie
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Ilość całkowita
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Te wartości są pobierane tylko dla kontraktów typu
Ilość stała i Ilość/Termin.Jeśli dla Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.Jeśli w pozycji oferty dla Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Zapytanie, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
Te wartości zostaną przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
 • Wartość ogółem (waluta dokumentu)
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu
Stała wartość i Ilość/Termin.Warunek:Dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Wskazówka
Wartością źródłową jest kwota netto przez rabatem pozycji oferty.
 • Obowiązuje od
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu Konsygnacja.

Warunek:

Dla pochodzenia terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Wskazówka
Jako wartość źródłową stosuje się okres obowiązywania oferty.
 • Obowiązuje do
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu Konsygnacja, Termin, Ilość/Termin i Wartość/Termin.

Warunek:

Dla pochodzenia terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Wskazówka
Okres obowiązywania oferty jest stosowany jako wartość źródłowa.

Dodatkowo, podczas zapisywania pozycji kontraktu zostanie utworzone powiązanie pomiędzy poszczególnymi dokumentami.

Użytkownik może również aktywować parametr Realizacja pozycji oferty – wówczas przeniesione pozycje oferty podczas zapisu kontraktu otrzymają status zrealizowanych.

Wskazówka
Pseudoartykuły, zestawy i pozycje szczegółowe nie są przetwarzane przez kontrakty zakupu i dlatego nie podlegają automatycznemu przeniesieniu.

Jeśli przeniesiona pozycja oferty zawiera rabaty naturalne, a parametr Realizacja pozycji oferty jest aktywowany, wówczas zostaną one również zrealizowane.

Dokument źródłowy: Zamówienie zakupu

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Odniesienie
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Ilość całkowita
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Te wartości są pobierane tylko dla kontraktów typu
Ilość stała i Ilość/Termin.Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.Jeśli w pozycji zamówienia dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
Te wartości zostaną przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
 • Wartość ogółem (waluta dokumentu)
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu
Stała wartość i Ilość/Termin.Warunek:Dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Wskazówka
Wartością źródłową jest kwota netto przez rabatem pozycji zamówienia.
 • Metoda not uznaniowych dostawcy (samofakturowanie)
To ustawienie jest pobierane tylko dla kontraktów typu Konsygnacja.

Warunek:

Dla pochodzenia metody not uznaniowych dostawcy ustawiono wartość Dokument źródłowy. To ustawienie jest możliwe tylko wtedy, gdy wystawca faktury z docelowego kontraktu uczestniczy w procesie samofakturowania.

Rezultaty:

 • Jeśli dla pozycji oryginalnego dokumentu aktywowano metodę noty uznaniowej, to ustawienie to zostanie przeniesione.
 • Jeśli dla pozycji oryginalnego dokumentu nie aktywowano metody noty uznaniowej lub jeśli funkcja jest niedostępna, wówczas dla pozycji dokumentu docelowego funkcja ta zostanie dezaktywowana.
Wskazówka
Pseudoartykuły, zestawy, pozycje szczegółowe oraz pozycje produkcji obcej nie są przetwarzane przez kontrakty zakupu i dlatego nie podlegają automatycznemu przeniesieniu.
Dokument źródłowy: Kontrakt zakupu

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Odniesienie
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Ilość całkowita
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
 • Dostawa niepełna
 • Dostawa nadwyżkowa
Te wartości są pobierane tylko dla kontraktów typu
Ilość stała i Ilość/Termin.Warunek:Zarówno wartość źródłowa jak i docelowa muszą odpowiadać tym typom kontraktu.

Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
Te wartości zostaną przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
 • Wartość ogółem (waluta dokumentu)
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu
Stała wartość i Ilość/Termin.Warunek:

 • Dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
 • Zarówno wartość źródłowa jak i docelowa muszą odpowiadać tym typom kontraktu.

Wskazówka
Jako wartość źródłową stosuje się wartość ogółem (waluta dokumentu) z pozycji kontraktu.
 • Obowiązuje do
 • Obowiązuje od
Data Obowiązuje do jest przenoszona tylko dla typów kontraktów Termin, Ilość/Termin, Wartość/Termin i Konsygnacja, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Dla typu Konsygnacja jest dodatkowo przenoszona data Obowiązuje od.

 • Metoda not uznaniowych dostawcy (samofakturowanie)
To ustawienie jest pobierane tylko dla kontraktów typu Konsygnacja.

Warunek:

Dla pochodzenia metody not uznaniowych dostawcy ustawiono wartość Dokument źródłowy. To ustawienie jest możliwe tylko wtedy, gdy wystawca faktury z docelowego kontraktu uczestniczy w procesie samofakturowania.

Rezultaty:

 • Jeśli dokument źródłowy nie jest typem kontraktu Konsygnacja, wówczas niezależnie od ustawienia w polu Metoda not uznaniowych dostawcy ustawienie dla dokumentu docelowego zostanie ustalone na nowo.
 • Jeśli dla pozycji oryginalnego dokumentu aktywowano metodę noty uznaniowej, to ustawienie to zostanie przeniesione.
 • Jeśli dla pozycji oryginalnego dokumentu nie aktywowano metody noty uznaniowej lub jeśli funkcja jest niedostępna, wówczas dla pozycji dokumentu docelowego funkcja ta zostanie dezaktywowana.

Dokument docelowy: Dokument szybkiej rejestracji sprzedaży

W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Dokument szybkiej rejestracji sprzedaży.

Dokument źródłowy: Dokument szybkiej rejestracji sprzedaży

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
 • Rabaty 1 do 4
 • Bez rabatów nagłówka
 • Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji
 • Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia
 • Bez skonta
 • Klasyfikacja cen artykułów
 • Pochodzenie ceny
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
Dokument źródłowy: Zapytanie ofertowe sprzedaży

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
Dokument źródłowy: Oferta sprzedaży

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Jeśli w pozycji oferty dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Zapytanie, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
 • Rabaty 1 do 4
 • Bez rabatów nagłówka
 • Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji
 • Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia
 • Bez skonta
 • Klasyfikacja cen artykułów
 • Pochodzenie ceny
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
Dokument źródłowy: Zamówienie sprzedaży

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Jeśli w pozycji zamówienia dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
 • Rabaty 1 do 4
 • Bez rabatów nagłówka
 • Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji
 • Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia
 • Bez skonta
 • Klasyfikacja cen artykułów
 • Pochodzenie ceny
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
Dokument źródłowy: Faktura sprzedaży

Dane

Opis
 • Artykuł
 • Ilość całkowita
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
 • Rabaty 1 do 4
 • Bez rabatów nagłówka
 • Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji
 • Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia
 • Bez skonta
 • Klasyfikacja cen artykułów
 • Pochodzenie ceny
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Dokument docelowy: Zapytanie ofertowe sprzedaży

W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Zapytanie ofertowe sprzedaży.

Dokument źródłowy: Dokument szybkiej rejestracji sprzedaży

Dane

Opis

 •  Artykuł
 • Ilość całkowita
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
Dokument źródłowy: Zapytanie ofertowe sprzedaży

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
Dokument źródłowy: Oferta sprzedaży

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Jeśli w pozycji oferty dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Zapytanie, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Wskazówka
Wartością źródłową jest termin dostawy, a nie preferowany termin.
Dokument źródłowy: Zamówienie sprzedaży

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Jeśli w pozycji zamówienia dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Wskazówka
Wartością źródłową jest termin dostawy, a nie preferowany termin.

Dokument docelowy: Oferta sprzedaży

W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Oferta sprzedaży.

Dokument źródłowy: Dokument szybkiej rejestracji sprzedaży

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
 • Termin dostawy
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
 • Rabaty 1 do 4
 • Bez rabatów nagłówka
 • Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji
 • Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia
 • Bez skonta
 • Klasyfikacja cen artykułów
 • Pochodzenie ceny
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

W polu Pochodzenie ceny jest zawsze ustawiana wartość Ręcznie.

Dokument źródłowy: Zapytanie ofertowe sprzedaży

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Pole Pochodzenie obowiązywania jednostek jest zawsze ustawiane dla pozycji oferty na wartość Zapytanie, a obowiązująca jednostka jest pobierana z pozycji zapytania.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
 • Termin dostawy
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Wskazówka
Termin dostawy jest ustalany na podstawie preferowanego terminu pozycji zapytania.

Dodatkowo, podczas zapisywania pozycji oferty zostanie utworzone powiązanie pomiędzy poszczególnymi dokumentami.

Dokument źródłowy: Oferta sprzedaży

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
 • Cena podstawowa brutto
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Konfiguracja artykułu
Jest przenoszona, gdy używane są konfiguracje artykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Jeśli w pozycji oferty dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Zapytanie, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
 • Termin dostawy
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
 • Rabaty 1 do 4
 • Bez rabatów nagłówka
 • Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji
 • Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia
 • Bez skonta
 • Klasyfikacja cen artykułów
 • Pochodzenie ceny
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Reguły określania pochodzenia rabatu:

 • dla konfigurowanych artykułów: Konfiguracja artykułu
 • dla pozycji rabatu naturalnego: Rabat naturalny
 • dla pozycji głównych zestawu nieistotnych dla ceny: Składniki
 • dla elementów zestawu nieistotnych dla ceny: Pozycja zestawu
 • w pozostałych przypadkach: Ręcznie

Należy zwrócić uwagę na następujące ustawienia:

Zastosowanie pozycji

Ustawienia

Opis

Aktywny Przenoszone pozycje otrzymują zastosowanie Aktywne.
Opcjonalne Przenoszone pozycje otrzymują zastosowanie Opcjonalne.
Alternatywne Przenoszone pozycje otrzymują zastosowanie Alternatywne. W tym przypadku należy dodatkowo podać odniesienie do pozycji.

 

Odniesienie do pozycji

Ustawienia

Opis

Edytowalne i wymagane, jeśli zastosowanie pozycji jest ustawione na Alternatywne. Jeśli w polu Zastosowanie pozycji ustawiono wartość Alternatywne, wówczas należy wpisać w tym polu aktywną pozycję dokumentu docelowego.

W przeciwnym razie nie będzie możliwe przeniesienie całościowe, a aplikacja przełączy się na tryb przenoszenia pojedynczych elementów.

Dokument źródłowy: Zamówienie sprzedaży

Dane

Opis

 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
 • Cena podstawowa brutto
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Konfiguracja artykułu
Jest przenoszona, gdy używane są konfiguracje artykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Jeśli w pozycji zamówienia dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
 • Termin dostawy
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
 • Rabaty 1 do 4
 • Bez rabatów nagłówka
 • Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji
 • Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia
 • Bez skonta
 • Klasyfikacja cen artykułów
 • Pochodzenie ceny
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Reguły określania pochodzenia rabatu:

 • dla konfigurowanych artykułów: Konfiguracja artykułu
 • dla pozycji rabatu naturalnego: Rabat naturalny
 • dla pozycji głównych zestawu nieistotnych dla ceny: Składniki
 • dla elementów zestawu nieistotnych dla ceny: Pozycja zestawu
 • w pozostałych przypadkach: Ręcznie
Dokument źródłowy: Faktura sprzedaży
Dane Opis
 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Cena podstawowa brutto
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
 • Rabaty 1 do 4
 • Bez rabatów nagłówka
 • Bez skonta
 • Pochodzenie ceny
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Reguły określania pochodzenia rabatu:

 • dla pozycji rabatu naturalnego: Rabat naturalny
 • w pozostałych przypadkach: Ręcznie

Dokument docelowy: Zamówienie sprzedaży

W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Zamówienie sprzedaży.

Dokument źródłowy: Dokument szybkiej rejestracji sprzedaży
Dane Opis
 •  Artykuł
 • Ilość całkowita
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
 • Termin dostawy
 • Termin wysyłki
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
 • Rabaty 1 do 4
 • Bez rabatów nagłówka
 • Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji
 • Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia
 • Bez skonta
 • Klasyfikacja cen artykułów
 • Pochodzenie ceny
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

W polu Pochodzenie ceny jest zawsze ustawiana wartość Ręcznie.

Dokument źródłowy: Zapytanie ofertowe sprzedaży
Dane Opis
 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
 • Termin dostawy
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Wskazówka
Termin dostawy jest ustalany na podstawie preferowanego terminu pozycji zapytania..
Dokument źródłowy: Oferta sprzedaży
Dane Opis
 • Artykuł
 • Zamówiony artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
 • Cena podstawowa brutto
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Zamówiony artykuł
Zamówiony artykuł wynika z żądanego artykułu pozycji oferty.
 • Oznaczenie artykułu (Artykuł i
  Zamówiony artykuł)
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Wartość pola Pochodzenie obowiązywania jednostek jest zawsze ustawiana dla pozycji zamówienia na Oferta, a obowiązująca jednostka jest pobierana z pozycji oferty.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Pozycja oferty sprzedaży
Te dane są zawsze przenoszone.

Pozycja oferty stanowi odniesienie do pozycji źródłowej, tak w przypadku akcji Generuj z oferty. Status oferty jest aktualizowany podczas zapisu.

 • Konfiguracja artykułu
Jest przenoszona, gdy używane są konfiguracje artykułów.
 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
 • Termin dostawy
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
 • Rabaty 1 do 4
 • Bez rabatów nagłówka
 • Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji
 • Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia
 • Bez skonta
 • Klasyfikacja cen artykułów
 • Pochodzenie ceny
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Reguły określania pochodzenia rabatu:

 • dla konfigurowanych artykułów: Konfiguracja artykułu
 • dla pozycji rabatu naturalnego: Rabat naturalny
 • dla pozycji głównych zestawu nieistotnych dla ceny: Składniki
 • dla elementów zestawu nieistotnych dla ceny: Pozycja zestawu
 • w pozostałych przypadkach: Ręcznie

Dodatkowo, podczas zapisywania pozycji zamówienia zostanie utworzone powiązanie pomiędzy poszczególnymi dokumentami.

Dokument źródłowy: Zamówienie sprzedaży
Dane Opis
 • Artykuł
 • Specyfikacja
 • Środki załadunku
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
 • Cena podstawowa brutto
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Zamówiony artykuł
Zamówiony artykuł wynika z żądanego artykułu pozycji oferty.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Konfiguracja artykułu
Jest przenoszona, gdy używane są konfiguracje artykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Jeśli w pozycji zamówienia dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
 • Termin dostawy
 • Termin wysyłki
 • Data ponownego opracowania
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
 • Rabaty 1 do 4
 • Bez rabatów nagłówka
 • Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji
 • Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia
 • Bez skonta
 • Klasyfikacja cen artykułów
 • Pochodzenie ceny
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Reguły określania pochodzenia rabatu:

 • dla konfigurowanych artykułów: Konfiguracja artykułu
 • dla pozycji rabatu naturalnego: Rabat naturalny
 • dla pozycji głównych zestawu nieistotnych dla ceny: Składniki
 • dla elementów zestawu nieistotnych dla ceny:
  Pozycja zestawu
 • w pozostałych przypadkach: Ręcznie

Wskazówka
Jeśli w dokumentach są stosowane ceny klienta końcowego, wówczas zamiast wartości Cena netto przed rabatem z dokumentu źródłowego przenoszona jest wartość Cena brutto przed rabatem.
Dokument źródłowy: Faktura sprzedaży
Dane Opis
 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Cena podstawowa brutto
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
 • Rabaty 1 do 4
 • Bez rabatów nagłówka
 • Bez skonta
 • Pochodzenie ceny
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Reguły określania pochodzenia rabatu:

 • dla pozycji rabatu naturalnego: Rabat naturalny
 • w pozostałych przypadkach: Ręcznie
Dokument źródłowy: Archiwalne zamówienie sprzedaży
Dane Opis
 • Artykuł
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
 • Typ pozycji
 • Dla pozycji zestawu:
 • Istotne cenowo
 • Wydruk składników na dokumentach zewnętrznych
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Konfiguracja artykułu
Jest przenoszona, gdy używane są konfiguracje artykułów.
 • Preferowany termin
 • Termin dostawy
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
 • Pochodzenie ceny
 • Cena netto po rabacie
 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
 • Bez rabatów nagłówka
 • Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji
 • Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Reguły określania pochodzenia rabatu:

 • dla pozycji rabatu naturalnego: Rabat naturalny
 • dla pozycji głównych zestawu nieistotnych dla ceny: Składniki
 • dla elementów zestawu nieistotnych dla ceny: Pozycja zestawu
 • w pozostałych przypadkach: Ręcznie

Wskazówka
Jeśli w dokumentach są stosowane ceny klienta końcowego, wówczas zamiast wartości Cena netto po rabacie z dokumentu źródłowego przenoszona jest wartość Cena brutto po rabacie, a zamiast Ceny netto przed rabatem ­– Cena brutto przed rabatem.

Dokument docelowy: Kontrakt sprzedaży

W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Kontrakt sprzedaży.

Dokument źródłowy: Zapytanie ofertowe sprzedaży
Dane Opis
 • Artykuł
 • Odniesienie
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Ilość całkowita
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Te wartości są pobierane tylko dla kontraktów typu
Ilość stała i Ilość/Termin.Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.
Wskazówka
Pseudoartykuły, zestawy i pozycje szczegółowe nie są przetwarzane przez kontrakty sprzedaży i dlatego nie podlegają automatycznemu przeniesieniu.
Dokument źródłowy: Oferta sprzedaży
Dane Opis
 • Artykuł
 • Odniesienie
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Ilość całkowita
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Te wartości są pobierane tylko dla kontraktów typu
Ilość stała i Ilość/Termin.Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.Jeśli w pozycji oferty dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Zapytanie, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Cena netto przed rabatem
 • Wymiar ceny
 • Jednostka ceny
Te wartości zostaną przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
 • Wartość ogółem (waluta dokumentu)
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu
Stała wartość i Ilość/Termin.Warunek:Dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
 • Obowiązuje do
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu Termin, Ilość/Termin i Wartość/Termin.

Warunek:

Dla pochodzenia terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Wskazówka
Okres obowiązywania oferty jest stosowany jako wartość źródłowa.
Wskazówka
Pseudoartykuły, zestawy i pozycje szczegółowe nie są przetwarzane przez kontrakty sprzedaży i dlatego nie podlegają automatycznemu przeniesieniu.
Dokument źródłowy: Zamówienie sprzedaży
Dane Opis
 • Artykuł
 • Odniesienie
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Ilość całkowita
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Te wartości są pobierane tylko dla kontraktów typu
Ilość stała i Ilość/Termin.Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.Jeśli w pozycji zamówienia dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Cena netto przed rabatem
 • Wymiar ceny
 • Jednostka ceny
Te wartości zostaną przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
 • Wartość ogółem (waluta dokumentu)
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu
Stała wartość i Ilość/Termin.Warunek:Dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Wskazówka
Wartością źródłową jest kwota netto przez rabatem pozycji zamówienia.
Wskazówka
Pseudoartykuły, zestawy i pozycje szczegółowe nie są przetwarzane przez kontrakty sprzedaży i dlatego nie podlegają automatycznemu przeniesieniu.
Dokument źródłowy: Kontrakt sprzedaży
Wskazówka
W oknie dialogowym obok pól standardowych (rozdział Okno dialogowe- informacje podstawowe) dostępne jest dodatkowe pole Typ, które służy do wybierania różnych typów kontraktów w zapytaniu.
Dane Opis
 • Artykuł
 • Odniesienie
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Ilość całkowita
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
 • Dostawa niepełna
 • Dostawa nadwyżkowa
Te wartości są pobierane tylko dla kontraktów typu
Ilość stała i Ilość/Termin.Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.
 • Cena netto przed rabatem
 • Wymiar ceny
 • Jednostka ceny
Te wartości zostaną przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
 • Wartość ogółem (waluta dokumentu)
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu
Stała wartość i Ilość/Termin.Warunek:Dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Wskazówka
Jako wartość źródłową stosuje się wartość ogółem (waluta dokumentu) z pozycji kontraktu.
 • Obowiązuje do
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu
Termin, Ilość/Termin i Wartość/Termin są przenoszone, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
Dokument źródłowy: Dokument szybkiej rejestracji sprzedaży
Dane Opis
 • Artykuł
 • Odniesienie
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Ilość całkowita
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Te wartości są pobierane tylko dla kontraktów typu
Ilość stała i Ilość/Termin.Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.
 • Cena netto przed rabatem
 • Wymiar ceny
 • Jednostka ceny
Te wartości zostaną przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
 • Wartość ogółem (waluta dokumentu)
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu Stała wartość i Ilość/Termin.

Wskazówka
Kwota netto przed rabatem jest obliczana na podstawie ceny netto przed rabatem, ilości całkowitej, jednostki ceny i wymiaru ceny.
Wskazówka
Pseudoartykuły i zestawy nie są przetwarzane przez kontrakty sprzedaży i dlatego nie podlegają automatycznemu przeniesieniu.

Dokument docelowy: Zapytanie dystrybucyjne

W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Zapytanie dystrybucyjne.

Dokument źródłowy: Zapytanie dystrybucyjne
Dane Opis
 • Typ pozycji
 • Artykuł/Klasyfikacja/Asortyment
 • Ilość minimalna
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Ilość maksymalna
Jest przenoszona, jeśli dla rodzaju zapytania dystrybucyjnego aktywowano parametr Zastosuj ilość maksymalną.
Dokument źródłowy: Zlecenie dystrybucji
Dane Opis
 • Artykuł
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Ilość minimalna
 • Ilość maksymalna
Przejęcie całkowitej ilości ze zlecenia dystrybucji jako ilości minimalnej lub maksymalnej, jeśli dany parametr został aktywowany.

Ilość maksymalna jest przenoszona tylko wtedy, jeśli dla rodzaju zapytania dystrybucyjnego aktywowano parametr Zastosuj ilość maksymalną.

Dokument docelowy: Zlecenie dystrybucji

W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Zlecenie dystrybucji.

Dokument źródłowy: Zlecenie dystrybucji
Dane Opis
 • Artykuł
 • Specyfikacja
 • Ilość całkowita
 • Odniesienie
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Teksty
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty.
 • Preferowany termin
 • Termin dostawy
 • Termin wysyłki
 • Data ponownego opracowania
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
 • Rabaty 1 do 4
 • Bez rabatów nagłówka
 • Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji
 • Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia
 • Bez skonta
 • Klasyfikacja cen artykułów
 • Pochodzenie ceny
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Reguły określania pochodzenia rabatu:

 • dla pozycji rabatu naturalnego: Rabat naturalny
 • w pozostałych przypadkach: Ręcznie
Dokument źródłowy: Faktura sprzedaży
Dane Opis
 • Artykuł
 • Ilość całkowita
Te dane są zawsze przenoszone.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Cena netto przed rabatem
 • Jednostka ceny
 • Wymiar ceny
 • Rabaty 1 do 4
 • Bez rabatów nagłówka
 • Bez skonta
 • Pochodzenie ceny
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.

Reguły określania pochodzenia rabatu:

 • dla pozycji rabatu naturalnego: Rabat naturalny
 • w pozostałych przypadkach: Ręcznie
 • Pozycja faktury sprzedaży
 • Kod podatkowy
 • Konto przychodów
Te dane są przenoszone, jeśli na dokumencie docelowym zostanie wykonana Korekta wartości. W zastosowanym rodzaju zlecenia dystrybucji jest ustawiony typ Korekta wartości.
 • Docelowy kod podatkowy
 • Konto kosztów (wewnętrzne dane)
Jeśli dokument docelowy jest typu Korekta wartości, to te dane zostaną przeniesione z przynależnej pozycji faktury zakupu.

 

Wskazówka
Jeśli dokumentem docelowym jest zlecenie dystrybucji typu Korekta wartości, wówczas dodane mogą zostać tylko te pozycje faktury sprzedaży, które wynikają z faktury wewnętrznej. Jako wartości źródłowe są prezentowane tylko te pozycje zamówienia,

 • których firma jest taka sama jak firma docelowa oraz
 • dla których firma przynależnej pozycji faktury zakupu jest taka sama jak firma docelowa.
 • Jeśli w przypadku korekty wartości dodawane są pozycje z faktury sprzedaży, które wynikają z wewnętrznego rozliczenia zlecenia dystrybucji typu Dostawa, wówczas ilość całkowita przyjmuje wartość zero.

Dokument docelowy: Zwrot od klienta

W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Zwrot od klienta.

W oknie dialogowym obok pól standardowych (rozdział Okno dialogowe- informacje podstawowe) w zależności od dokumentu źródłowego dostępne są dodatkowe pola:

Funkcja Dostępne dla dokumentu źródłowego Opis
 • Ustal maksymalną ilość zwrotu
 • Pokaż tylko pozycje podlegające zwrotowi
 • Dokument dostawy WZ
 • Faktura z transakcją magazynową
 • Zamówienie sprzedaży
Ustawienia tych funkcji wpływają na możliwe do wykorzystania obiekty z listy wyników, jak i na szybkość wyszukiwania obiektów. Należy pamiętać, że parametr Pokaż tylko pozycje podlegające zwrotowi można ustawić tylko wtedy, gdy aktywny jest parametr Ustal maksymalną ilość zwrotu.

W zależności od aktywowanych parametrów mogą wystąpić następujące rezultaty:

 • Oba parametry są nieaktywne:

Wyszukane zostaną również te pozycje, które nie podlegają zwrotowi. Na liście wyników kolumna Maksymalna ilość zwrotu jest pusta.

Wskazówka
To najszybszy z trzech wariantów zapytania, ponieważ nie dla każdej pozycji musi być ustalana maksymalna ilość zwrotu. Wyszukiwanie zostanie przerwane po osiągnięciu limitu (1000) pozycji prezentowanych na liście.
 • Oba parametry są aktywne:

Wyszukane zostaną tylko te pozycje, które mają dodatnią wartość maksymalnej ilości zwrotu. Ustalona ilość jest wyświetlana w kolumnie Maksymalna ilość zwrotu.

Wskazówka
To najwolniejszy z trzech wariantów zapytania, ponieważ dla każdej pozycji musi być ustalana maksymalna ilość zwrotu. Jeśli na przykład wśród nich znajduje się pozycja, która nie podlega zwrotowi, wówczas analizowane są kolejne pozycje. W ten sposób znacznie więcej pozycji będzie analizowanych w tle niż wyświetlanych. Poza tym limit pozycji na liście (1000) ma wpływ na liczbę faktycznie wyszukanych pozycji do wyświetlenia.
 • Parametr Ustal maksymalną ilość zwrotu jest aktywny, a parametr Pokaż tylko pozycje podlegające zwrotowi jest nieaktywny:

Wyszukane zostaną również te pozycje, których ilość do zwrotu wynosi 0 lub jest pusta.

Pozycje niepodlegające zwrotowi również są wyszukiwane.

Wskazówka
Ten wariant zapytania jest nieco szybszy, ponieważ użytkownik zrezygnował z wyszukiwania wyłącznie pozycji podlegających zwrotowi. W rezultacie szybciej zostaje osiągnięty limit (1000) pozycji na liście.
Dokument źródłowy: Dokument dostawy WZ
Dane Opis
 • Odniesienie
W polu Odniesienie jest zawsze ustawiana wartość Dokument dostawy WZ.
 • Pozycja dokumentu dostawy WZ
Pozycja dokumentu dostawy WZ jest zawsze przenoszona.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli jednostki pozycji zamówienia i zwrotu różnią się od siebie, wówczas nie jest możliwa dostawa uzupełniająca w jednostce obowiązującej. Jeśli dla pozycji zwrotu ustawiono działanie Dostawa uzupełniająca, to preferowane działanie zostanie automatycznie zmienione na bezpłatną lub płatną wymianę towaru, gdy pozycja zamówienia jest wiążąca, ale jednostka w pozycji zwrotu nie odpowiada jednostce w pozycji zamówienie.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Ilość zwrotu
Ilość zwrotna wynika z dostarczonej ilości pozycji źródłowej pomniejszonej o ilości, które zostały już zrealizowane w innych transakcjach zwrotów.

Wskazówka
Na liście wyników ta ilość zwrotu będzie wyświetlana jako Maksymalna ilość zwrotu. Pozycja może być przeniesiona tylko wtedy, gdy udało się ustalić dla niej możliwą ilość zwrotu (> 0).

Wskazówka
Wyszukiwanie pozycji z ilością zwrotu zależy od ustawień parametrów Ustal maksymalną ilość zwrotu oraz Pokaż tylko pozycje podlegające zwrotowi, które są dostępne dla zapytania. Efekty ustawień obu parametrów zostały opisane w rozdziale Dokument docelowy: Zwrot od klienta.
 • Powód zwrotu
 • Szablon tekstu uzasadnienia zwrotu
 • Tekst uzasadnienia zwrotu
 • Preferowane działanie
Podlegają przeniesieniu, jeśli w oknie dialogowym uzupełniono dane.
 • Dostarczenie towaru
W polu Dostarczenie towaru jest zawsze ustawiana
wartość Przez klienta.
Dokument źródłowy: Faktura z transakcją magazynową
Dane Opis
 • Odniesienie
W polu Odniesienie jest zawsze ustawiana wartość Faktura z transakcją magazynową.
 • Pozycja faktury
Pozycja faktury jest zawsze przenoszona.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli jednostki pozycji zamówienia i zwrotu różnią się od siebie, wówczas nie jest możliwa dostawa uzupełniająca w jednostce obowiązującej. Jeśli dla pozycji zwrotu ustawiono działanie Dostawa uzupełniająca, to preferowane działanie zostanie automatycznie zmienione na bezpłatną lub płatną wymianę towaru, gdy pozycja zamówienia jest wiążąca, ale jednostka w pozycji zwrotu nie odpowiada jednostce w pozycji zamówienie.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Ilość zwrotu
Ilość zwrotna wynika z rozliczonej ilości pozycji źródłowej pomniejszonej o ilości, które zostały już zrealizowane w innych transakcjach zwrotów.

Wskazówka
Na liście wyników ta ilość zwrotu będzie wyświetlana jako Maksymalna ilość zwrotu. Pozycja może być przeniesiona tylko wtedy, gdy udało się ustalić dla niej możliwą ilość zwrotu (> 0).
Wskazówka

Wyszukiwanie pozycji z ilością zwrotu zależy od ustawień parametrów Ustal maksymalną ilość zwrotu oraz Pokaż tylko pozycje podlegające zwrotowi, które są dostępne dla zapytania. Efekty ustawień obu parametrów zostały opisane w rozdziale Dokument docelowy: Zwrot od klienta.

 • Powód zwrotu
 • Szablon tekstu uzasadnienia zwrotu
 • Tekst uzasadnienia zwrotu
 • Preferowane działanie
Podlegają przeniesieniu, jeśli w oknie dialogowym uzupełniono dane.
 • Dostarczenie towaru
W polu Dostarczenie towaru jest zawsze ustawiana wartość Przez klienta.
Dokument źródłowy: Zamówienie sprzedaży
Dane Opis
 • Odniesienie
W polu Odniesienie jest zawsze ustawiana wartość Zamówienie sprzedaży.
 • Pozycja zamówienia
Pozycja zamówienia jest zawsze przenoszona.
 • Pochodzenie obowiązywania jednostek
 • Obowiązująca jednostka
Jeśli jednostki pozycji zamówienia i zwrotu różnią się od siebie, wówczas nie jest możliwa dostawa uzupełniająca w jednostce obowiązującej. Jeśli dla pozycji zwrotu ustawiono działanie Dostawa uzupełniająca, to preferowane działanie zostanie automatycznie zmienione na bezpłatną lub płatną wymianę towaru, gdy pozycja zamówienia jest wiążąca, ale jednostka w pozycji zwrotu nie odpowiada jednostce w pozycji zamówienie.

Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostekObowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja.

 • Ilość zwrotu
Ilość zwrotna wynika z dostarczonej ilości pozycji źródłowej pomniejszonej o ilości, które zostały już zrealizowane w innych transakcjach zwrotów.

Wskazówka
Na liście wyników ilość zwrotu będzie wyświetlana jako Maksymalna ilość zwrotu. Pozycja może być przeniesiona tylko wtedy, gdy udało się ustalić dla niej możliwą ilość zwrotu (> 0).
Wskazówka

Wyszukiwanie pozycji z ilością zwrotu zależy od ustawień parametrów Ustal maksymalną ilość zwrotu oraz Pokaż tylko pozycje podlegające zwrotowi, które są dostępne dla zapytania. Efekty ustawień obu parametrów zostały opisane w rozdziale Dokument docelowy: Zwrot od klienta.

 • Powód zwrotu
 • Szablon tekstu uzasadnienia zwrotu
 • Tekst uzasadnienia zwrotu
 • Preferowane działanie
Podlegają przeniesieniu, jeśli w oknie dialogowym uzupełniono dane.
 • Dostarczenie towaru
W polu Dostarczenie towaru jest zawsze ustawiana wartość Przez klienta.
Dokument źródłowy: Przyjęcie towaru
Dane Opis
 • Odniesienie
W polu Odniesienie jest zawsze ustawiana wartość Artykuł.
 • Artykuł
Identyfikator artykułu jest zawsze przenoszony.
 • Oznaczenie artykułu
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów.
 • Ilość zwrotu
Ilość zwrotu wynika z ilości przyjęcia pomniejszonej o ewentualne istniejące przyporządkowania do zamówień.

Wskazówka
Na liście wyników ilość zwrotu będzie wyświetlana jako Możliwa ilość przyjęcia. Pozycja może być przeniesiona tylko wtedy, gdy udało się ustalić dla niej możliwą ilość przyjęcia (> 0)./indicator]
 • Powód zwrotu
 • Szablon tekstu uzasadnienia zwrotu
 • Tekst uzasadnienia zwrotu
 • Preferowane działanie
Podlegają przeniesieniu, jeśli w oknie dialogowym uzupełniono dane.
 • Dostarczenie towaru
W polu Dostarczenie towaru jest zawsze ustawiana wartość Nie przez klienta.
 • Pochodzenie magazynu przyjęcia towaru
W polu Pochodzenie magazynu przyjęcia jest zawsze ustawiana wartość Ręcznie.
 • Magazyn przyjęcia towaru
Zawsze podlega przeniesieniu.
 • Pochodzenie docelowego właściciela zapasów
Ustawiona zostanie pierwsza pasująca wartość:

 • Firma organizacja sprzedaży
 • Firma odbiorcy dostawy
 • Ręcznie
 • Docelowy właściciel zapasów
Zawsze podlega przeniesieniu.

Dodatkowo, w tym przypadku wygenerowane zostanie przyporządkowanie przyjęcia towaru z powiązaniem do pozycji przyjęcia towaru. Jako ilość do przyporządkowania pobierana jest ilość zwrotu.

Instrukcja wyszukania i dodania pozycji:

Aby skorzystać z akcji Wyszukaj i dodaj pozycję, należy:

 1. Otworzyć odpowiednią aplikację.
Przykład
Jeśli dokumentem docelowym, na który ma zostać pobrana pozycja z innego dokumentu jest zamówieniem sprzedaży, należy otworzyć aplikację Zamówienia sprzedaży.
 1. Otworzyć lub utworzyć nowy dokument, do którego chcesz dodać nowe pozycje.
 2. Wybrać akcję Wyszukaj i dodaj pozycje z paska przycisków na liście pozycji dokumentu.
 • Zostaje wyświetlone się okno dialogowe.

W razie potrzeby można zmienić typ dokumentu źródłowego w obszarze zapytania okna dialogowego.

 1. Wpisać kryteria wyszukiwania dla pozycji, które mają zostać dodane do dokumentu, i określić, które dane mają zostać przeniesione (rozdział Okno dialogowe- informacje podstawowe).
 2. Wybrać przycisk aktualizacji, aby uruchomić wyszukiwanie pozycji.
 • System wyszukuje wszystkie pozycje dokumentów określonego typu, które odpowiadają wprowadzonym kryteriom, po czym prezentuje wyniki wyszukiwania na liście.
 1. Wybrać z listy pozycję, którą ma zostać przeniesiona na dokument. Aby zaznaczyć wszystkie pozycji z listy, można użyć parametru Zaznacz wszystkie.
 2. Wybrać jeden z poniższych przycisków z dolnej części (stopki) okna dialogowego:
  • [Przenieś wszystkie]
  • [Przenieś pojedynczo]

Wybrane pozycje zostaną przeniesione na dokument. Szczegółowe informacje o akcjach znajdują się w rozdziale Przyciski w stopce okna dialogowego.

 1. Zapisać dokument.

Czy ten artykuł był pomocny?