Aktualizacja danych planowania i uruchomienie planowania

System umożliwia korzystanie z aplikacji w tle, które mogą działać nieprzerwanie nawet po zamknięciu okna związanego z ich działaniem. W module Planowanie dostępna jest aplikacja w tle o nazwie Aktualizacja danych planowania i uruchomienie planowania.

Za pomocą tej aplikacji działającej w tle możliwe jest wykonanie poprzez zlecenie przetwarzania akcji [Aktualizuj dane planowania i przeprowadź planowanie] znajdującej się w aplikacji Planowanie zapotrzebowania materiałowego. Dzięki temu planowanie może być przeprowadzane automatycznie i może być kontrolowane w czasie.

Aplikacja Aktualizacja danych planowania i uruchomienie planowania

W aplikacji Aktualizacja danych planowania i uruchomienie planowania dostępne są dwie zakładki:

 • Aplikacja – umożliwia zdefiniowanie ustawień zadania, które ma zostać wykonane w tle przez system
 • Ustawienia umożliwia zdefiniowanie standardowych ustawień przetwarzania zadania w tle

Zakładka Aplikacja składa się z następujących pól:

 • Aplikacja w tle – wyświetla nazwę aplikacji działającej w tle
 • Obiekt deweloperski – wyświetla nazwę obiektu deweloperskiego aplikacji działającej w tle
 • Zakładka Akcja – dostępne jest pole:
  • Akcja – umożliwia zdefiniowanie zadania przetwarzania, dostępne są:
   • Przenieś dane planowania i przeprowadź planowanie – za pomocą tej akcji planowanie zostanie ponownie utworzone i wykonane. Wszelkie istniejące dane planowania zostaną usunięte.
   • Aktualizuj dane planowania i przeprowadź planowanie – za pomocą tej akcji do plików danych planowania przejęte zostaną wszystkie zmiany, a planowanie zostanie zaktualizowane
  • Zakładka Pomoc kontekstowa – zawiera opis aplikacji.
  • Sekcja Parametryzawiera pole obowiązkowe Planowanie zapotrzebowania materiałowego, które wymaga zdefiniowania planowania zapotrzebowania materiałowego, według którego aplikacja ma przeprowadzić obliczenia. Planowanie zapotrzebowania materiałowego definiowane jest w aplikacji Planowanie zapotrzebowania materiałowego.

Podgląd wszystkich zleceń przetwarzania dla aplikacji w tle jest możliwy z poziomu aplikacji Zlecenie przetwarzania lub po wybraniu ikony  , znajdującej się w prawym dolnym rogu okna programu, informującej o postępie wykonania zlecenia.

Aby sprawdzić obecne zlecenia przetwarzania powiązane z użytkownikiem, należy podać swój identyfikator w polu Użytkownik oraz potwierdzić dane, wybierając klawisz [Enter].

Aplikacja Zlecenie przetwarzania

Czy ten artykuł był pomocny?