Lista: Artykuły sprzedaży

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące wyszukiwania oraz wyświetlania artykułów sprzedaży w aplikacji Lista: Artykuły sprzedaży.

Opis aplikacji

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego. Pola dostępne w nagłówku pozwalają na wprowadzenie wartości zgodnie z którymi zostanie przefiltrowany obszar roboczy. Z poziomu aplikacji Lista: Artykuły sprzedaży istnieje również możliwość zmiany widoku dla danej aplikacji.

Aplikacja Lista: Artykuły sprzedaży widok Lista: Artykuły sprzedaży

Nagłówek

W nagłówku można wprowadzić kryteria wyszukiwania i odszukać odpowiedni artykuł sprzedaży, wybierając przycisk [Odśwież].

Istnieje możliwość wyszukiwania wg poniższych kryteriów:

 • Artykuł – należy podać identyfikator wyszukiwanego artykułu. Identyfikator pobierany jest z pola Artykuł w aplikacji Artykuły.
 • Oznaczenie artykułu – należy podać oznaczenie wyszukiwanego artykułu. Odnosi się do pola Oznaczenie w aplikacji Artykuły.
 • Podstawowa jednostka artykułu – pozwala na wskazanie jednostki podstawowej artykułu, lista prezentuje jedynie te jednostki, które zostały powiązane z artykułem.
 • Status – W tym polu można wyszukać artykuły sprzedaży po ich statusie. Dostępne statusy:
  •  Niezastąpiony
  •  Zastąpiony
  •  Zastąpiony, gdy dostępność wynosi 0
  • Wycofany
  • Wycofany, gdy dostępność wynosi 0
 • Klasyfikacja cen artykułu – należy podać klasyfikację ceny artykułu sprzedaży. Wybrane zostaną wszystkie artykuły, które są przyporządkowane do danej klasyfikacji.
 • Znacznik usuwania – Należy wybrać, które obiekty zostaną wyświetlone w obszarze roboczym. Dostępne opcje:
  • Wszystkie – wyświetlone zostaną wszystkie artykuły sprzedaży niezależnie od znacznika usuwania
  • Ze znacznikiem usuwania – wyświetlone zostaną artykuły sprzedaży z zaznaczonym znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania – zostaną wyświetlone wszystkie artykuły sprzedaży, które nie mają znacznika usuwania.

Kolejne pola nagłówka Klasyfikacja (1-5) stanowią kryterium wyszukiwania dla artykułów sprzedaży.

 • Klasyfikacja 1 – wybrać można istniejącą klasyfikację typu klasyfikacja artykułu 1
 • Klasyfikacja 2 – wybrać można istniejącą klasyfikację typu klasyfikacja artykułu 2
 • Klasyfikacja 3 – wybrać można istniejącą klasyfikację typu klasyfikacja artykułu 3
 • Klasyfikacja 4 – wybrać można istniejącą klasyfikację typu klasyfikacja artykułu 4
 • Klasyfikacja 5 – wybrać można istniejącą klasyfikację typu klasyfikacja artykułu 5

Obszar roboczy

W obszarze roboczym znajduje się lista, w której widoczne są artykuły sprzedaży odpowiadające kryteriom wyszukiwania. Istnieje możliwość dostosowania widoku oraz modyfikacji, które informacje o artykułach sprzedaży będą widoczne na liście znajdującej się w obszarze roboczym. Informacje o artykułach pobierane są z aplikacji Artykuły.

Z poziomu tej aplikacji istnieje możliwość przełączenia się pomiędzy różnymi aplikacjami. Opisy poszczególnych widoków dostępne są w dedykowanych dokumentach.

Dostępne kolumny w obszarze roboczym aplikacji Lista: Artykuły sprzedaży:

 • Checkbox [Zaznacz wszystko]
 • Artykuł
 • Oznaczenie artykułu
 • Podstawowa jednostka artykułu
 • Oznaczenie jednostki
 • Klasyfikacja cen artykułu
 • Nazwa klasyfikacji cen artykułu
 • Status
 • Klasyfikacja 1
 • Klasyfikacja 2
 • Klasyfikacja 3
 • Klasyfikacja 4
 • Klasyfikacja 5
 • Typ materiału
 • Znacznik usuwania – jeśli rekordy danych są oznaczone znacznikiem usuwania, w tej kolumnie znajduje się czerwony znak X

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji Uprawnienia.

Przyporządkowania organizacji

Do określania, które dane są widoczne, możliwe do zastosowania lub edycji, stosowane są struktury organizacji. W tym celu należy aktywować parametr Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja->funkcja Podstawowe.

Żeby użytkownik mógł w aplikacji Lista: Artykuł sprzedaży wykonać zapytanie o dane i dalej je opracowywać, za pomocą roli uprawnień musi zostać umożliwiona opcja:

 • Otwórz dla aplikacji Lista: Artykuł sprzedaży

Dodatkowe informacje o tabeli Uprawnienia i szczegółowy opis uprawnień do treści znajduje się w dokumentacji Uprawnienia do treści. Ustawianie ról uprawnień zostało opisane w dokumentacji Role uprawnień.

Czy ten artykuł był pomocny?