Lista: Artykuły zakupu

Aplikacja Lista: Artykuły zakupu umożliwia przegląd artykułów zakupowych (z widokiem Zakup dodanym w aplikacji Artykuły) według zdefiniowanych kryteriów oraz eksport wyników wyszukiwania do pliku.

Aplikacja Lista: Artykuły zakupu

Dane wyświetlane w wynikach wyszukiwania pobierane są z aplikacji Artykuły.

Aplikacja składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji znajdują się pola umożliwiające filtrowanie artykułów według określonych kryteriów.

 • Artykuł – w polu, za pomocą ręcznego wpisu lub listy artykułów zakupowych dostępnych pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości] można wybrać pozycje, których dane mają zostać wyświetlone w obszarze roboczym
 • Oznaczenie artykułu – pozwala na ręczne wpisanie oznaczeń artykułów zakupu (po przecinku) jako kryterium wyszukiwania
 • Podstawowa jednostka artykułu – umożliwia wyszukiwanie artykułów zakupu według ich podstawowych jednostek wskazanych w widoku Podstawowe aplikacji Artykuły. Lista wartości dostępna jest pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
 • [Status] – za pomocą rozwijanej listy pozwala filtrować artykułu według ich statusu określonego w widoku Podstawowe aplikacji Artykuły. Dostępne wartości:
  • (wszystkie)
  • Niezastąpiony
  • Zastąpiony
  • Zastąpiony, gdy dostępność wynosi 0
  • Wycofany
  • Wycofany, gdy dostępność wynosi 0
 • Klasyfikacja 1 – pozwala filtrować artykuły według Klasyfikacji 1 (Klasyfikacja artykułów zakupu 1 w aplikacji Klasyfikacje) wskazanej w aplikacji Artykuły w widoku Zakup
 • Klasyfikacja 2 – pozwala filtrować artykuły według Klasyfikacji 2 (Klasyfikacja artykułów zakupu 2 w aplikacji Klasyfikacje) wskazanej w aplikacji Artykuły w widoku Zakup
 • Klasyfikacja 3 – pozwala filtrować artykuły według Klasyfikacji 3 (Klasyfikacja artykułów zakupu 3 w aplikacji Klasyfikacje) wskazanej w aplikacji Artykuły w widoku Zakup
 • Klasyfikacja 4 – pozwala filtrować artykuły według Klasyfikacji 4 (Klasyfikacja artykułów zakupu 4 w aplikacji Klasyfikacje) wskazanej w aplikacji Artykuły w widoku Zakup
 • Klasyfikacja 5 – pozwala filtrować artykuły według Klasyfikacji 5 (Klasyfikacja artykułów zakupu 5 w aplikacji Klasyfikacje)  wskazanej w aplikacji Artykuły w widoku Zakup
 • Oznaczenie jednostki – pozwala na ręczne wpisanie oznaczeń jednostek. Artykuły zakupu o podstawowych jednostkach z tym oznaczeniem zostaną wyświetlone w obszarze roboczym.
 • Znacznik usuwania – umożliwia wyświetlenie artykułów zakupu:
  • (wszystkie)
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania

Obszar roboczy

W obszarze roboczym wyświetlane są wyniki wyszukiwania zgodne z kryteriami określonymi w nagłówku. W przypadku braku określonych kryteriów, po wybraniu przycisku [Aktualizacja] wyświetlone zostaną wszystkie artykuły zakupowe.

Czy ten artykuł był pomocny?